Carmeeting zonder vergunning niet toegestaan in Enschede

12 maart 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Gemeente Enschede doet een dringend appèl op initiatiefnemers van een carmeeting om van tevoren een evenementenvergunning aan te vragen bij de gemeente.

Omwille van ieders veiligheid en om overlast te voorkomen, is een carmeeting zonder vergunning in Enschede niet toegestaan. Als gemeente willen we vooraf eerst in gesprek met initiatiefnemers van een carmeeting.

Afgelopen weekend is opnieuw geprobeerd om een carmeeting te houden in Enschede. Voor deze carmeeting was geen vergunning aangevraagd, terwijl dit wel verplicht is. Het gaat hier om een evenement waarbij gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor omstanders. Ook hebben eerdere carmeetings gezorgd voor onveilige situaties, doordat gebieden bijvoorbeeld niet meer toegankelijk waren voor hulpdiensten vanwege de opstoppingen en door het gedrag van aanwezigen. Verder ondervonden omwonenden overlast door deze samenkomsten zonder vergunning.

Veiligheid van bezoekers

Net als bij andere grote publieksevenementen in onze gemeente is het voor organisatoren verplicht om een vergunning aan te vragen. Daarmee nemen organisatoren niet alleen hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun bezoekers, ook worden daardoor externe professionele organisaties zoals politie, brandweer, ambulancedienst en EHBO betrokken. Zij denken vooraf ook ter advies mee om het evenement veilig te laten verlopen.

Jaren geleden vonden er in Enschede ook carmeetings plaats waarvoor wel een vergunning werd aangevraagd en verleend. Door vooraf heldere afspraken te maken met een organisator kunnen we ook andere belanghebbenden zoals omwonenden en bedrijven tijdig informeren over dit evenement. Bovenal kunnen dan de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden om het evenement veilig te laten verlopen.

Initiatiefnemers van een carmeeting kunnen voor meer informatie contact opnemen met het team Vergunnen  van de gemeente Enschede, via telefoonnummer 14053.