Waterberging Oldenzaalsestraat

In het voorjaar van 2018 wordt gestart met werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. De gemeente Enschede organiseert op 26 en 27 september 2017 twee inloopbijeenkomsten over de herinrichting van de Oldenzaalsestraat. U bent van harte welkom om het voorlopig ontwerp tussen 17:00-20:00u te komen bekijken in het stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 te Enschede.  

Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last gaat ondervinden van forse kortstondige regenbuien. Als gemeente Enschede zien wij het als onze taak om te zorgen voor een goede riolering die deze hevige regenbuien kan opvangen zonder dat de straten blank komen te staan. Op die manier blijft het veilig voor iedereen en wordt waterschade aan panden en straten voorkomen. Ook bij de Oldenzaalsestraat en de directe omgeving speelt deze problematiek. Om de wateroverlast aan te pakken, heeft de gemeente Enschede gekozen om een waterberging onder- en bovengronds in de Oldenzaalsestraat tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 te gaan aanleggen . Hiervoor moet dit deel van de Oldenzaalsestraat opnieuw worden ingericht. Met deze herinrichting wordt dit deel van de stad meer duurzaam en klimaatbestendig wat aansluit bij onze ambities als klimaat adaptieve stad. We sluiten daarbij aan bij andere projecten in de stad zoals de Stadsbeek en de waarborging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De herinrichting van dit deel van de Oldenzaalsestraat biedt tegelijkertijd ook kansen om de verkeersveiligheid en de kwaliteit te verbeteren voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt hiermee ook de entree naar de binnenstad vanaf deze zijde aantrekkelijker.

Via deze pagina kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het project.

Animatie Oldenzaalsestraat

Bekijk hier een animatie van de huidige situatie met extreme neerslag in de Oldenzaalsestraat. Benieuwd naar de situatie nadat de waterberging onder- en bovengronds is aangebracht? Bekijk dan deze animatie

Oldenzaalstestraat in de media