De agenda van Centrum

Ons stadsdeel is in beweging! We hebben mooie doelen en ambities vastgesteld. Deze brengen we tot leven met de ‘Agenda van Centrum’. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de plannen en voorbeelden van hoe mensen zich inzetten voor Centrum!

Overlast pakken we samen aan

Agenda van Centrum - Overlast pakken we samen aan

Thema: Openbare orde en veiligheid

Stadsdeelagenda Enschede Centrum

Beeldmerk Agenda van Centrum

De ambities voor 2021