Stadsdeelagenda Enschede Centrum

Ieder jaar stelt het stadsdeel Centrum een jaaragenda vast. Daarin staan de speerpunten die dat jaar extra aandacht krijgen. De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste ambities zien voor het jaar 2022.

Infographic met samenvatting van de Stadsdeelagenda Centrum. Uitgeschreven tekst staat bij de afbeelding.

Uitgeschreven tekst van de infographic Stadsdeel Centrum actiepunten 2022

De jaaragenda is afgeleid van de PDFStadsdeelagenda Centrum 2019-2022. In de Stadsdeelagenda staat op hoofdlijnen wat de gemeente de komende jaren wil bereiken in de wijken en buurten van het stadsdeel Centrum.
Het opstellen en de uitvoering van de agenda doet de gemeente samen met de wijkraden, binnenstadspartners, wijkprofessional en wijkteams. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stadsdeelmanagement Centrum.