Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Centrum

Stadsdeel Centrum actiepunten 2022

De speerpunten zijn onderverdeeld naar thema’s en wijkspeerpunten.

De speerpunten per thema

Openbare Orde & Veiligheid

 • Onderhouden contacten tussen levensbeschouwelijke stromingen
 • Bewustwordingssessies ondermijning organiseren
 • Intimidatie en overlast aanpakken

Wonen & Leven

 • Groen behouden en toevoegen
 • Samen met partners talent behouden en economische ontwikkeling stimuleren
 • Iedereen hoort erbij

Duurzaamheid & Circulair

 • Participatie organiseren op de energietransitie
 • Afvaloverlast aanpakken met maatwerk

Werken & Meedoen

 • Extra inzet om inwoners te laten werken en meedoen bij ondernemers
 • Aansluiten bij stedelijke aanpak van armoede en schulden

Jeugd

 • Verbreden activiteitenaanbod
 • Naschoolse sportaanbod organiseren en vernieuwen
 • Jongeren stimuleren hun talent in te ontdekken en in te zetten

Voorzieningen

 • Organiseren en stimuleren van sportieve activiteiten in de openbare ruimte
 • De Wijkwijzer organiseren en vernieuwen
 • Mogelijkheid 2e Wijkwijzer onderzoeken

De speerpunten per wijk

Lasonder-‘t Zeggelt-Boddenkamp

 • Duurzaamheid
 • Optimaliseren verkeerscirculatie

Laares

 • Parkeren en verkeersgevaarlijke punten
 • Vergroening afronden

Bothoven

 • Aanpak afvalproblematiek
 • Dealen in de wijk

Hogeland Noord en Getfert-Perik

 • Sociale cohesie versterken
 • Wijkvertegenwoordiging opzetten en borgen wijkbudgetcommissie

Horstlanden-Veldkamp

 • Optimalisering verkeerscirculatie
 • Vergroten leefgenot in de wijk

Binnenstad

 • Afvalproblematiek
 • Fietsparkeeroverlast