Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Centrum

Stadsdeel Centrum actiepunten 2021

De uitvoering van de actiepunten is afhankelijk van de ontwikkelingen van COVID-19.
De speerpunten zijn onderverdeeld naar thema’s en wijkspeerpunten.

De speerpunten per thema

Openbare Orde & Veiligheid

 • Nadere kennismaking organiseren tussen levensbeschouwelijke stromingen
 • Bewustwordingssessies ondermijning organiseren
 • Overlast aanpakken en van elkaar leren

Wonen & Leven

 • Groen behouden en toevoegen
 • Gebruikswaarde bepaalde locaties vergroten
 • Samen met partners talent behouden en economische ontwikkeling stimuleren

Duurzaamheid & Circulair

 • Participatie organiseren op de energietransitie
 • Afvaloverlast aanpakken met maatwerk

Werken & Meedoen

 • Extra inzet om inwoners te laten werken en meedoen bij ondernemers
 • Aansluiten bij stedelijke aanpak van armoede en schulden
 • Doen-beurs organiseren en vernieuwen

Jeugd

 • Verbreden activiteitenaanbod
 • Naschoolse sportaanbod organiseren en vernieuwen
 • Jongeren stimuleren hun talent in te ontdekken en in te zetten

Voorzieningen

 • Organiseren en stimuleren van sportieve activiteiten in de openbare ruimte
 • De Wijkwijzer organiseren en vernieuwen
 • Mogelijkheid 2e Wijkwijzer onderzoeken

De speerpunten per wijk

Lasonder-‘t Zeggelt-Boddenkamp

 • Duurzaamheid met accent op warmtetransitie
 • Dealen in de wijk, omgeving ’t Hardick & Boerenkerkhof

Laares

 • Parkeren en verkeersgevaarlijke punten
 • Vergroening afronden

Bothoven

 • Aanpak afvalproblematiek
 • Dealen in de wijk

Hogeland Noord en Getfert-Perik

 • Vergroenen Getfert
 • Wijkscan Hogeland-Noord

Horstlanden-Veldkamp

 • Optimalisering verkeerscirculatie
 • Duurzaamheid met accent op zonnepanelen

Binnenstad

 • Afvalproblematiek
 • Fietsparkeeroverlast