GroenBlauw Horstlanden-Veldkamp

Het klimaat verandert en het wordt steeds warmer. In een warmere wereld is het weer extremer. Dit betekent dat zomers warmer worden, droge perioden langer duren en extreme regenbuien vaker voorkomen. Wanneer het heel hard regent, stroomt in Enschede veel water van het centrum richting Horstlanden-Veldkamp. Het kan gebeuren dat de riolering al het water tegelijk niet aankan. Putdeksels komen dan omhoog en straten lopen onder. Dit probleem pakken we aan door de omgeving van het Blekerpad groener en blauwer te maken. Langs het Blekerpad en de Westerval maken we bijvoorbeeld een beek die water afvoert. 

Beek langs het Blekerpad in Enschede

Regenwater en grondwater verdwijnt via de beek

De beek voert het regenwater uit de wijk en een deel van het centrum af. Als het regent, stroomt het regenwater via regenpijpen en straatputjes naar de beek. Het water komt niet meer in het riool. De kans is dan kleiner dat het riool overstroomt als het heel hard regent. Ook trekt de beek grondwater uit de wijk en het centrum. Dit verlaagt de grondwateroverlast.

Wateropvang in het Volkspark

Er zijn plannen om in het Volkspark verlagingen te maken. Deze kunnen water tijdelijk opvangen. De verlagingen stromen vol als het extreem hard regent en er veel water in de beek staat. Een deel van het water zakt hier langzaam de bodem in. Dat is goed tegen de uitdroging van de grond als het lange tijd droog is. De rest van het water verdwijnt beetje bij beetje via de beek de stad uit. Nadat de regen is gestopt, is de wateropvang binnen een dag weer leeg. 

Lege en volle verlaging in het Volkspark

Beek vangt 10 miljoen liter water op

De beek, de verlagingen rondom de beek en de wateropvang in het Volkspark kunnen samen 10 miljoen liter regenwater opvangen en beetje bij beetje afvoeren. Dit gebeurt alleen in bijzondere situaties als het extreem hard regent. Het grootste deel van de tijd loopt er maar een klein stroompje water door de beek.

Water de grond in

In droge perioden kan de beek water de bodem in laten zakken. Dit is goed tegen de uitdroging van de grond.

Regen krijgt de kans de grond in te zakken bij de beek

Beek langs Zuiderspoorlijn

De beek volgt voor een groot deel het spoor van de vroegere Zuiderspoorlijn. Hij begint bij de Haaksbergerstraat en loopt langs het Blekerpad. Via het Volkspark gaat de beek verder langs de Westerval de stad uit. Als u meer wilt weten over de Zuiderspoorlijn kijk dan eens op de website over het Zuiderspoor

Zo ziet de beek er uit

De beek wordt 1.10 meter diep en heeft overal waar dat kan zo vlak mogelijke hellingen. Op de plekken waar ruimte is, zal hij zoveel mogelijk slingeren. De beek krijgt natuurlijke oevers met verschillende soorten planten en bloemen. Dit trekt verschillende dieren aan zoals vogels, insecten en vlinders. In delen van de beek komen planten die het water zuiveren.   

Planning

De beek wordt in gedeeltes aangelegd.

  • Deel 1: dit deel loopt van de Haaksbergerstraat tot de Blekerstraat en is onderdeel van het nieuwbouwproject op het Robsonterrein. De beek voert namelijk het water van de daken van de nieuwbouwwoningen af. Het ontwerp van dit deel is vanaf 28 september hier te zien. De aanleg van deel 1 start in het najaar.
  • Deel 2: dit deel loopt van de Blekerstraat tot aan de Pathmossingel. We verwachten dat eind dit jaar het ontwerp van de rest van de beek in te zien is. Rondom deze tijd nemen we ook contact op met aanwonenden van de beek en omwonenden van het Regenboogpark. De aanleg van het tweede deel van de beek staat gepland voor 2022.
  • Waterberging Volkspark: er zijn plannen om het Volkspark op te knappen. De verlagingen voor wateropvang zijn onderdeel van deze plannen. We hopen deze aan te leggen in 2022. Als u meer wilt lezen over de plannen voor het Volkspark kan dat in de Volksparkvisie

Help ons de buurt mooier te maken

Op de plekken waar we aan de slag gaan, grijpen we graag de kans om samen met u de buurt nog aantrekkelijker te maken. Kunnen we tegels vervangen voor een geveltuin? Zijn er kruisingen veiliger te maken? Moeten we meer bomen planten? We kunnen niet beloven dat al uw ideeën uitgevoerd worden, maar goede tips zijn welkom. Mail ze naar groenblauw-horstlandenveldkamp@enschede.nl.

Vragen of opmerkingen

Zoals u ziet moet er veel gebeuren. De werkzaamheden zorgen voor enige overlast in de wijk. We proberen die zo laag mogelijk te houden. We houden bewoners op de hoogte van de plannen rondom de werkzaamheden. Wanneer we in of rond hun huis aan het werk gaan, krijgen ze van ons een brief. Als u vragen heeft of iets wilt melden dan kunt u contact met de Gemeente Enschede opnemen via groenblauw-horstlandenveldkamp@enschede.nl.

Beek langs het Blekerpad

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over dertig jaar anders dan nu.

  • Het wordt natter: er komen vaker zware regenbuien voor. Dit maakt de kans op wateroverlast groter. 
  • Het wordt heter: hittegolven komen vaker voor, duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De stad warmt op.  
  • Het wordt droger: er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen, planten en bomen verdrogen. 

We bereiden Enschede voor op het weer van de toekomst. De komende jaren maken we Enschede ‘groener’ en ‘blauwer’. We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. En we maken meer ruimte om regenwater op te vangen. Bekijk de video om hier meer over te weten te komen.