Stadsdeelmanagement Centrum

Stadsdeel management Centrum wil het leven en werken in de binnenstad en de wijken zo aangenaam mogelijk maken. Dat doen we samen met bewoners en andere partijen zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen en scholen.

Stadsdeelmanagement komt vaak in beeld op het moment dat er iets speelt in de wijk waar bewoners vaak al langere tijd tegen aan lopen en waarvan ze niet weten wat ze er mee aan moeten. Meestal gaat het dan om complexere zaken zoals inrichting van de woonomgeving, nieuwe plannen voor de buurt, veiligheidsproblemen, buurtconflicten. Stadsdeelmanagement is dan de schakel tussen de bewoners, de professionals in het stadsdeel en de gemeentelijke organisatie.

Het Stadsdeelmanagement Centrum houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Service aan de burgers
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Participatie (en activering)

Bezoekadres:

Langestraat 24
7511 HC Enschede

Contact:

Tel: 053 481 72 64

Medewerkers Stadsdeelmanagement Centrum