Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Stadsdeelmanagement Centrum

Stadsdeelmanagement centrum houdt zich bezig met alles wat de mensen in het stadsdeel bezighoudt. Samen met de gemeentelijke diensten, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en bewoners wil het stadsdeelmanagement de leefbaarheid verbeteren en de samenhang in het stadsdeel vergroten.

Kort gezegd is stadsdeelmanagement centrum de schakel tussen de bewoners en instellingen in het stadsdeel enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.

Het Stadsdeelmanagement Centrum houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Service aan de burgers
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Participatie (en activering)

Bezoekadres:

Langestraat 24
7511 HC Enschede

Contact:

Tel: 053 481 72 64

Medewerkers Stadsdeelmanagement Centrum