Binnenstad stapsgewijs uitlaatgas-vrij

09 april 2021

Minder en schoner autoverkeer in de binnenstad

Enschede wil een aantrekkelijke stad zijn met een leefbaar klimaat. “Om ervoor te zorgen dat we - ook na corona - een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers blijven, kiezen we voor minder én schoner autoverkeer in de binnenstad”, zegt wethouder Jurgen van Houdt. De gemeenteraad heeft hier via een motie ook om gevraagd. Daarom biedt het college van burgemeester en wethouders het voorstel ‘Zero Emissie Stadslogistiek en toegangsbeleid stadserf’ aan aan de gemeenteraad. Die beslist hier naar verwachting in juni over.

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

In 2014 sprak Enschede al af om de levering van goederen in de binnenstad CO2-vrij te maken door de ‘Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek’ te tekenen, een deal tussen overheden en bedrijfsleven. Als vervolg hierop is in 2019 in het landelijke klimaatakkoord afgesproken dat de grootste gemeenten in Nederland een ‘Zero emissie-zone voor logistiek vervoer’ gaan invoeren. De gemeente Enschede volgt dat tempo.
 
“We hebben al een eerste stap gezet door scooters en brommers van het stadserf te weren”, vertelt wethouder Van Houdt. “Daar hebben we heel veel positieve reacties op gekregen.” Volgens hem is het leefklimaat in de binnenstad daarmee al flink verbeterd. “Maar we willen verder. Naast brommers en scooters kunnen ook vrachtwagens en logistieke busjes overlast geven in de vorm van luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Vandaar dit stappenplan om uitlaatgassen te beperken.”

Balans zoeken 

“Een bruisende binnenstad blijft het uitgangspunt”, zegt wethouder Van Houdt. “We zoeken balans tussen enerzijds voertuigen die daar moeten zijn en anderzijds zoveel en veilig mogelijk ruimte voor voetganger en fietser. Het gaat om een stapsgewijs proces waar we de komende jaren meer aandacht aan geven. En we doen dat niet alleen, maar samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de binnenstad, en ook met transportbedrijven en leveranciers. Zo kunnen we de bevoorrading van winkels en horeca milieuvriendelijker aanpakken.”

Vier stappen

Het stappenplan van Enschede bestaat uit vier stappen. 

Vier stappen Zero-emissiezone

 1. Nog dit jaar/ na corona wordt het toegangsbeleid van het stadserf aangescherpt. 
  Welke voertuigen moeten daar echt zijn en hoe kunnen ze zo weinig mogelijk rijden tijdens winkeltijden. Daarmee krijgt het winkelend publiek ruimte en vermindert de overlast.
   
 2. Vanaf 1 mei 2025 is alle bestel- en vrachtverkeer op het stadserf uitstootvrij; het stadserf wordt een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestel- en vrachtwagens gaan rijden op elektriciteit en waterstof of meer gebruik maken van (bak)fietsen en overslag. 

  Met deze eerste twee stappen gaat de stad direct aan de slag.
   
 3. Het college heeft de ambitie om zo snel mogelijk, maar zeker vanaf 2030, de zero-emissiezone uit te breiden naar het hele gebied binnen de singels. Dit past in de landelijke ambitie en leidt er ook toe dat het verkeer in de woonwijken schoner en duurzamer wordt. 
   
 4. Het college spreekt de ambitie uit om vanaf 2030 op het stadserf ook een zero-emissiezone in te voeren voor personenauto’s. 

In goed overleg

Dit alles gaat uiteraard in goed overleg met stakeholders. Wethouder Van Houdt: “Er zijn al veel gesprekken gevoerd en de gemeente blijft in gesprek. Juist door het vroegtijdig aan te kondigen en niet te snel te gaan, weten mensen wat eraan zit te komen en kunnen we samen de stap daarnaartoe zo aangenaam mogelijk maken.”