Camerahandhaving toegang stadserf

impressie van aangepaste entree
12 juni 2019

Met ingang van 24 juni 2019

Om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor bezoekers, ondernemers en de bewoners, is het nodig zo min mogelijk onnodig verkeer toe te staan op het stadserf. Om dit te bereiken kunnen (vracht)auto’s met een stadserfontheffing sinds vorig jaar alleen nog via kentekenherkenning de bollards (inzinkbare paaltjes) passeren.

Camerahandhaving

De volgende stap naar een verkeersluwer stadserf is dat camerahandhaving wordt ingevoerd. Als gevolg van deze aanpassing verdwijnen de bollards bij de toegangen naar het stadserf. Maandag 24 juni 2019 treedt het camerahandhavingssysteem in werking. (Vracht-)auto’s en motoren worden tijdens het binnenrijden en het verlaten van het stadserf geregistreerd door camera’s en gecontroleerd. Wie zonder een ontheffing op het stadserf rijdt, is in overtreding.

Ontheffingen

Voor wie het stadserf op moet, blijven er 2 soorten ontheffingen bestaan. Een permanente en een incidentele ontheffing. Beide zijn geldig binnen de aangegeven vergunningstijd. Wie na die tijd op het stadserf rijdt is ook in overtreding.

Ontheffingsvrije uren/venstertijden

Wat blijft bestaan is de zogenaamde venstertijd. Tussen 7.00 en 11.00 uur is geen ontheffing nodig voor het stadserf. Maar met ingang van 24 juni 2019 is het strikte noodzaak dat de bestuurder het stadserf vóór 11.00 uur heeft verlaten. De kentekencamera registreert de tijd en bij vertrek na 11.00 uur is de bestuurder in overtreding. In alle gevallen levert een eerste overtreding gedurende de eerste maand een waarschuwing op. Bij een volgende overtreding volgt een boete.

Aanvraag ontheffing

Een ontheffing voor het stadserf kan digitaal aangevraagd worden via www.enschede.nl/stadserfontheffing. Een ontheffing kan ook aangevraagd worden bij het Stadskantoor. Hiervoor moet eerst een afspraak gemaakt worden via www.enschede.nl/afspraak > kies voor stadserfontheffing.