Definitief ontwerp openbare ruimte Tattersall

15 december 2020

In de zomer van dit jaar is gecommuniceerd en uitleg gegeven over de plannen om de wijk Tattersall aantrekkelijker en veiliger te maken.

In een folder is toegelicht welke aanpassingen we gaan doen in de openbare ruimte.

Met deze maatregelen wordt de wijk groener met planten en bomen en komt er ruimte voor een wijkpark. Alle oude betonstraatstenen worden vervangen door gebakken klinkers. Het woonerf komt te vervallen en wordt 30km-zone waardoor de aansluitingen op de Hoge Bothofstraat gelijkwaardig worden. De drempels in de wijk worden opnieuw aangelegd of verschoven richting de kruisingen.

In september heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Buurtbewoners gaven aan in algemene zin enthousiast te zijn over het ontwerp, maar wel met enkele vragen en opmerkingen te zitten. Op basis van deze opmerkingen hebben we het ontwerp op enkele punten aangepast. Zo zijn er ten opzichte van het eerdere ontwerp rond de speelplek Julianastraat 6 parkeerplaatsen toegevoegd en zijn er wat toevoegingen gedaan aan de groeninrichting.En op verzoek van buurtbewoners, ondersteund met vele handtekeningen, zal gehoor worden gegeven aan de wens voor een wegafsluiting door een paaltje te plaatsen in het smalle gedeelte ter hoogte van Willem Alexanderstraat 20. PDFHet aangepaste definitieve ontwerp is hier te zien. De werkzaamheden zullen naar verwachting aankomend voorjaar starten. Hierover wordt voorafgaand nader geïnformeerd. Over de concrete inrichting van het wijkpark zijn we nog met de buurt in gesprek. Deze wordt pas ingericht als alle andere werkzaamheden zijn afgerond. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2021 zijn.