Eigen wijkbudget voor inwoners

04 maart 2020

De gemeenteraad maakt elk jaar geld vrij voor wijkbudgetten.

Dit geld is bedoeld om goede ideeën mogelijk te maken. Inwoners willen vaak graag een verbetering in eigen straat of buurt en hebben daar ook vaak goede ideeën over. Het geld kan ook gebruikt worden om een leuke buurtactiviteit te organiseren wat bijdraagt aan elkaar beter leren kennen. Iedere inwoner kan geld aanvragen in de eigen wijk om het idee te realiseren.

Wijkbudget aanvragen

Elke wijk in het Centrum (m.u.v binnensingel gebied ZuidOost) heeft een wijkraad die als toetsingscommissie de aanvragen beoordeelt. De wijkraden bestaan uit inwoners van de wijk, zij toetsen de aanvragen op een aantal spelregels die in heel Enschede hetzelfde zijn. Goede ideeën kunnen worden ingediend via de website jijmaaktdebuurt.nl. Belangrijk daarbij is dat een idee een breed draagvlak heeft.

Bedragen in de 6 wijken

In stadsdeel Centrum zijn de volgende budgetten beschikbaar voor 2020:

Binnenstad (City): € 21.800,-

Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp: € 15.000,-

Laares: € 11.400,-

De Bothoven: € 56.100,-

Horstlanden-Veldkamp: € 29.000,-

Hogeland-Noord/ Getfert (binnensingel gebied): € 39.800,-

Initiatiefkracht

Naast wijkbudget per wijk is er ook extra geld beschikbaar om wijk-overstijgende initiatieven te ondersteunen. Dit is een budget van € 25.000,- Ook hiervoor gelden spelregels. Zo moet het idee meer dan één wijk overstijgen, vernieuwend zijn en draagvlak hebben. Aanvragen voor initiatiefkracht kunnen gericht worden aan stadsdeelcentrum@enschede.nl