Energievolle aftrap Route53

15 juni 2016

Afgelopen woensdag 8 juni was de officiële aftrap van het opleidings- en trainingsprogramma Route53. Stadsdeelmanager Centrum Nicole Verzijl wenste de deelnemers veel succes en vooral plezier in het tien weken durende trainingsprogramma.

40 wijkbewoners van de Bothoven en de Laares, die nu een uitkering hebben, gaan de komende 10 weken een trainingsprogramma volgen om hun talenten te ontdekken en te versterken.

Begeleid door 5 vrijwilligers, die alle 5 zelf ook uit de wijk de Bothoven komen en les gaan geven, is de insteek dat wanneer je actief bezig bent dit je helpt om mee te doen in de samenleving. Activiteiten zoals sollicitatietraining, sport- en bewegen en taalles zorgen voor het vergroten van zelfvertrouwen en trots van de deelnemers. Tijdens de kick-off vertelden de vrijwilligers/ docenten hoe zij door het krijgen van kansen zichzelf hebben kunnen ontplooien. Hiermee zijn zij een voorbeeld voor de deelnemers.

Route53 is een plek (in de Performance Factory) waar je je als inwoner, in een veilige omgeving, kunt ontwikkelen naar een zinvolle dagbesteding of zelfs betaald werk. Het brengt de deelnemers een perspectief, waarin zij aangehaakt zijn op het maatschappelijke leven.

Op de foto de 5 trainers (vrijwilligers) en de projectleider. Zij hebben zin om er tegen aan te gaan! Van links naar rechts: Eline Eijkelenkamp, Diana Bos, Yentl van Heest (projectleider B&A) Danielle de Vries, Tom Schenk (algemeen coördinator) en Christina Lahdou (sportlerares).