Enschede geeft horeca de ruimte

07 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan Terrassen Stadserf ter inzage tot 28 juli 2022.

Tijdens de corona-pandemie mochten horecagelegenheden ruimere terrassen voeren om bezoekers goed te kunnen ontvangen. In veel gemeenten worden die maatregelen nu deels teruggedraaid. In Enschede leidt het tot nieuw beleid waarin die extra ruimte juist blijft bestaan.

Wethouder June Nods: “Corona heeft ons gedwongen de grenzen op te zoeken. Hoe beroerd die periode ook was, juist ook voor de horeca: het is prachtig om te zien dat we op die manier in nauw overleg met alle belanghebbenden nu structureel extra ruimte hebben gevonden. Zodat we met zijn allen nog meer kunnen genieten van onze gezellige terrassen”.

Om dit proces is goede banen te leiden is vorig jaar een terrassenvisie geformuleerd. Die is nu vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan en de welstandsparagraaf ‘terrassen stadserf’. In die documenten staan de regels voor de ruimtelijke inrichting van de terrassen. De ruimte voor de ene gebruiker mag immers niet te koste gaan van de ander. Bovendien is het de bedoeling de uitstraling en kwaliteit verder te vergroten en ook daar zijn afspraken voor nodig.

In de plannen staan dan ook de verschillende typen terrassen beschreven die op het stadserf mogelijk zijn: het winterterras, het zomerterras, het harmonica-terras, het eilandterras en het gevelterras. Het onderscheid tussen deze typen wordt bepaald door de locatie op het stadserf en de beschikbare openbare ruimte rond het terras. Zo blijven op het centrale horecaplein op de Oude Markt tijdens de zomerperiode ook in de toekomst de ruimere harmonica-terrassen gewoon bestaan.

De plannen zijn via een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen. Op 23 augustus was er een participatie dag waarvoor alle eigenaren en bewoners van het stadserf en de Wijkraad Binnenstad zijn uitgenodigd. De daaruit volgende terrassenvisie is vervolgens in meerdere sessies met binnenstadspartners uitgewerkt, met afsluitend een participatieavond op 10 mei van dit jaar.

Daarmee zijn de plannen nog niet definitief. Voordat de nieuwe gemeenteraad dit najaar een besluit neemt over de nieuwe plannen voor de terrassen in Enschedese binnenstad kunnen alle belanghebbenden gedurende een periode van zes weken reageren op het ontwerpbestemmingsplan en de welstandsparagraaf.

Inloopbijeenkomst op 23 juni

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Terrassen Stadserf’ en de nieuwe welstandsparagraaf ‘Terrassen Stadserf’ liggen vanaf vrijdag 17 juni 2022 tot 28 juli 2022 ter inzage. Donderdag 23 juni is er van 16:00 uur tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen belangstellenden vragen stellen en meer informatie krijgen over het ontwerpbestemmingsplan.