Gemeente en politie pakken probleem fietsdiefstal aan

24 oktober 2016

Actiedag centraal station Enschede 31 oktober 2016

Gemeente, politie en landelijke instanties slaan handen ineen om fietsdiefstal aan te pakken. Op 31 oktober organiseren politie en gemeente Enschede samen met het Centrum Fietsdiefstal een actiedag rond het centraal station. De politie en het Centrum Fietsdiefstal geven daar voorlichting over het veilig stallen van fietsen. Ook verstrekken ze advies over fietssloten. Tijdens de actiedag is het van 12.00 – 17.00 uur mogelijk om fietsen te graveren en te registreren.

Fietsen in Enschede is populair. Helaas heeft dit een keerzijde. Net als in andere fietssteden worden er veel fietsen gestolen. Daarom is het nodig om dit probleem aan te pakken. Omdat er rond het station veel fietsen worden gestolen, wordt er het komende jaar extra energie gestopt in dit gebied.

Actiedag stationsgebied

Tijdens de actiedag op maandag 31 oktober zijn politie en Centrum Fietsdiefstal aanwezig om fietsen gratis te graveren en om voorlichting te geven. Fietsers kunnen zelf veel doen om diefstal te voorkomen, zoals het goed vastzetten van de fiets. Fietscoaches van Enschede Fietsstad 2020 spreken fietsen en scooterberijders aan over het stallen op de juiste plek. Op www.enschedefietsstad.nl zijn tips te vinden over het veilig stallen van de fiets.

Doe aangifte van fietsdiefstal

De politie stimuleert mensen om aangifte te doen wanneer hun fiets is gestolen. Als iemand geen aangifte doet, is de kans klein dat hij zijn fiets terug krijgt. Bovendien: hoe meer aangiftes, hoe beter de politie kan signaleren waar veel fietsen worden gestolen. De politie kan aan deze locaties extra aandacht besteden.

De gemeente plaatst waarschuwingsborden en camera’s in de Fietsflat. Die moeten potentiële fietsendieven afschrikken. Daarnaast gaat de politie de komende tijd regelmatig controleren op gestolen fietsen rond het station.

Ook fietsenhandelaren controleren op diefstal

Fietsenhandelaars zijn benaderd om voortaan te werken met het Digitaal Opkopers Registers. Bij de inname en verkoop van fietsen checken zij het fietsdiefstalregister. Zo wordt de handel in gestolen fietsen bemoeilijkt.

Uitbreiding capaciteit

Rond het station is er een tekort aan fietsenstallingen. Daarom is onlangs begonnen met de bouw van een nieuwe stalling aan de noordzijde. Tegelijkertijd is er nog voldoende plek in de stalling aan het Wilminkplein. Deze stalling ligt iets verder van het station, maar fietsers kunnen hier 24 uur per dag gratis bewaakt hun fiets stallen. Ideaal voor wie langere tijd op reis gaat. De gemeente gaat de vindbaarheid van deze stalling vergroten.

De activiteiten rondom het station dragen eraan bij dat het fietsen in Enschede verbetert. Dat draagt bij aan het doel om in 2020 fietsstad te zijn.