Geslaagde Online Studio Sportaal

iemand achter de laptop die aantekeningen maakt
31 maart 2021

Met 96 deelnemers was er veel belangstelling voor de uitleg over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Op woensdag 24 maart organiseerde Sportaal de online Studio Sportaal met thema ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’. Via een opgenomen Webinar nam Notaris Frank Röben de aanwezige deelnemers mee in een sessie waarin ze stap voor stap uitleg kregen over de wetswijziging en wat dat aan werk voor de vereniging betekent.

Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In samenwerking met Advocaten en Notarissen kantoor Kienhuis en Hoving organiseerde Sportaal de Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Onder leiding van notaris Frank Röben werden de aanwezige sport- en cultuurverenigingen in 30 minuten meegenomen in een onderwerp dat niet elk jaar op de agenda staat bij het bestuur. De insteek van de bijeenkomst was om de verenigingen te ontlasten bij het opstellen van een plan van aanpak. Het aanpassen van statuten vergt aandacht en zorgvuldigheid. “Omdat elke vereniging nou eenmaal unieke statuten heeft, blijft het maatwerk”, aldus Röben. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen om in de toekomst vervelende situaties te voorkomen. Je wilt dat vrijwilligers, want dat zijn bestuursleden nog steeds, deze functies willen blijven uitvoeren zonder in de problemen te komen.

Onderwerp leeft

“Gezien de grote opkomst blijkt het een onderwerp te zijn dat leeft en kunnen we tevreden terugkijken op deze de bijeenkomst” blikt Mattijs van den Berg, sportregisseur bij Sportaal, terug op Webinar. De Webinar wordt aangeboden vanuit het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede en georganiseerd door Sportaal. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mattijs van den Berg via m.vandenberg@sportaal.nl.