GoSharing stelt e-scooters beschikbaar in Enschede

22 juli 2020

Sinds een week stelt het bedrijf GoSharing groene e-scooters beschikbaar in Enschede.

De komst van deze deelscooters brengt wellicht vragen met zich mee. Voor eventuele vragen en klachten kunt u contact opnemen via de website van GoSharing of door een mail te sturen naar info@go-sharing.nl.

E-scooters die overlast veroorzaken worden door GoSharing binnen 48 uur verzet of opgehaald. Overlast gevende gebruikers worden bij overtreding aangesproken op hun gedrag. De gebruiker krijgt dan een mail met een waarschuwing. Bij een twee klacht volgt een boete van €50 en bij een derde klacht wordt de gebruiker uitgesloten van verder gebruik van een deelscooter. Ook de boa’s van de gemeente kunnen bekeuren. In het geval van een boete wordt deze door GoSharing één-op-één doorgezet naar de gebruiker.

Aanvulling op mobiliteitsaanbod

De gemeente Enschede ziet het e-scooter deelsysteem van GoSharing als een aanvulling op het huidige mobiliteitsaanbod. De scooters zijn 24/7 beschikbaar en daarmee een goed alternatief voor als het openbaar vervoer in mindere mate beschikbaar is, zoals nu in de corona-periode of bijvoorbeeld ’s nachts.

Conform de mobiliteitsvisie zet de gemeente in op het zogenaamde STOP-principe (stappen, trappen, ov/deelmobiliteit en personenauto). Deelmobiliteit kan hierin een belangrijke rol spelen bij het verminderen van het aantal autobewegingen. Daarnaast is deelmobiliteit een duurzaam vervoersalternatief dat voor iedereen beschikbaar is. De gemeente volgt de ontwikkelingen aandachtig en past indien nodig geldende regelgeving aan. Ervaringen die nu opgedaan worden met initiatieven als GoSharing, Greenwheels, GoAbout en OVfiets, worden hierin meegenomen.

Waar mogen de e-scooters worden geparkeerd?

Voor de e-scooters van GoSharing gelden dezelfde regels als voor alle snorfietsen in Enschede. Deze dienen dan ook goed geparkeerd te worden en bijvoorbeeld de doorgang niet te belemmeren. GoSharing stimuleert gebruikers om de e-scooters juist te parkeren. Via de app dienen alle gebruikers aan het einde van een rit een foto te maken. Op deze foto moet duidelijk zichtbaar zijn dat de e-scooter op een nette en hiervoor bestemde locatie is geparkeerd. E-scooters die overlast veroorzaken worden binnen 48 uur verzet of opgehaald en gebruikers worden ook aangesproken op hun gedrag en bij overtreding.

Verbod brom- en snorfietsen in de binnenstad van Enschede

Het Enschedese college heeft besloten tot een algeheel inrijd- en parkeerverbod voor brom- en snorfietsen in de binnenstad van Enschede per 1 september 2020. Voor de e-scooters van GoSharing gelden dezelfde regels als voor alle snorfietsen in Enschede. Het brom- en snorfietsverbod op het stadserf is dus ook van toepassing op de e-scooters van GoSharing. In samenspraak met GoSharing is het stadserf vooruitlopend op dit verbod al met rood aangegeven in het servicegebied van GoSharing. Dit betekent dat de e-scooters op dit moment al niet geparkeerd kunnen worden in het stadserf.

Voor meer informatie kijkt u op www.go-sharing.nl.