Heutinkstraat wordt fietsstraat

16 maart 2017

De Heutinkstraat wordt momenteel ingericht als fietsstraat. Deze fietsstraat maakt onderdeel uit van een nieuwe fietsroute tussen Glanerbrug, de Eschmarke en het centrum. De fietsroute vormt een snelle, comfortabele en veilige verbinding met de stad. Medio april, nog voor de marathon, zijn de werkzaamheden binnen de singels gereed.

De Heutinkstraat vormt samen met de zuidelijke parallelweg van de Boulevard 1945 de vierde fietsstraat van Enschede. Ter hoogte van de Oldenzaalsestraat begint de fietsstraat. De route wordt geasfalteerd en wordt een en fietsers krijgen voorrang. De werkzaamheden zijn gegund aan wegenbouwbedrijf Lansink.

De gemeente Enschede investeert in de fietsverbindingen tussen de wijken en de binnenstad. Daardoor wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken voor verplaatsingen binnen de stad. Automobilisten zijn nog steeds welkom op de fietstraten, maar zijn te gast.

Doorgaande route naar Glanerbrug en de Eschmarke

Begin mei beginnen de werkzaamheden buiten de singel. Via de Tegelerweg, Wooldrikshoeksweg en Stenversweg gaat de route door op de Zuid-Esmarkerrondweg. Voor de zomer zijn deze werkzaamheden gereed. Dan heeft Enschede er 1,8 kilometer fietsstraat bij. Via de autoluwe Keppelerdijk kunnen fietsers verder naar de Eschmarke en Glanerbrug.

Snel naar de binnenstad

Met dik een kwartier fietsen ben je dan vanuit Glanerbrug in de binnenstad. Met een elektrische fiets kost het slechts tien minuten. Als fietsers de nieuwe route kiezen in plaats van de Gronausestraat, dan omzeilen ze maar liefst zeven verkeerslichten.

De Heutinkstraat is zeker niet de laatste fietsstraat voor Enschede. Dit voorjaar worden in Pathmos en Stadsveld opnieuw twee fietsstraten aangelegd. De projecten komen voort uit de fietsvisie van de gemeente Enschede.

Enschede Fietsstad 2020

Fietsen is in. Daarom zet de gemeente samen met Fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. Op de website www.enschedefietsstad.nl vindt u meer informatie over deze campagne en de lopende acties.