Houten banken eruit en borden bij de entrees Wilminkplein

Overzichtsfoto van het Wilminkplein
26 november 2019

Het Willem Wilminkplein is een prachtig plein met stadstuin, in hartje centrum.

Bedoeld als een plein waar iedereen kan genieten.

In de afgelopen jaren heeft het plein deze functie nog niet volledig waar kunnen maken. In de praktijk blijkt dat de banken nagenoeg alleen benut worden door publiek dat als hinderlijk en overlastgevend wordt ervaren.

Om de overlast op het Wilminkplein tegen te gaan, zijn de drie grote houten banken op het plein vorige week verwijderd, met als doel de leefbaarheid en veiligheid op het pleintje vergroten. De banken zullen op een nog nader te bepalen locatie worden hergebruikt.

Verbodsborden

Naast het verwijderen van de banken zijn er borden geplaatst met symbolen van de verboden die gelden op het Wilminkplein. Het gaat hierbij om verboden op het nuttigen van alcohol en het gebruik van drugs. De borden zijn geplaatst bij iedere entree van het plein, drie in totaal.