Inloopbijeenkomst Groene Linie Oldenzaalsestraat

25 september 2018

Op 3 oktober 2018 organiseert de gemeente Enschede een inloopbijeenkomst over de herinrichtingswerkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat.

De herinrichting is nodig om in de toekomst de wateroverlast als gevolg van forse kortstondige regenbuien aan te pakken.

Enschede kent veel wateroverlast rondom de Oldenzaalsestraat en De Heurne. Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede hier in de toekomst vaker last van krijgt. Om de wateroverlast aan te pakken, wordt een waterberging onder– en bovengronds in de Oldenzaalsestraat tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 aangelegd. Momenteel worden door Vitens meerdere transportleidingen versterkt en verlegt om de herinrichting mogelijk te maken. Ennatuurlijk legt gelijktijdig met de aanleg van de Groene Linie Oldenzaalsestraat een warmtenet aan voor de uitbreiding van Warmtebaan Enschede. In oktober start aannemer NTP met de werkzaamheden.

Tijdens de inloopbijeenkomst presenteert de gemeente het Definitieve Ontwerp (DO) en verstrekt informatie over de planning van de werkzaamheden. Met behulp van specialisten en beeldmateriaal worden de plannen van de Oldenzaalsestraat gedeeld en kunnen vragen worden gesteld. Medewerkers van Vitens en Ennatuurlijk zijn eveneens aanwezig om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden.

Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn welkom om de inloopbijeenkomst bij te wonen. Deze vindt plaats op 3 oktober 2018 tussen 17.00 en 19.00 uur bij De Blikopener, Oldenzaalsestraat 75 te Enschede.