Leerlingen Prinseschool in binnenstadsoverleg

Groep 7 van de Prinseschool aan de Prinsestraat heeft nagedacht over mooie en lelijke plekken in de binnenstad. Op 9 december mochten Haike, Vera, Maylan en Maurice namens hun klas een samenvatting presenteren aan het binnenstadsoverleg

Het Wilminkplein vinden ze de mooiste plek in de binnenstad. Als lelijke plek in de binnenstad scoort het Van Heekplein het hoogst. De kinderen willen graag een leuk en kleurig houten speeltoestel bij de bomen en de banken.

Het Binnenstadsoverleg is het platform waar vertegenwoordigers van de ondernemers, de winkeliers, de horeca, de culturele instellingen, de studenten, de wijkraad, de marktbond, vastgoedeigenaren, politie, Enschede Promotie en de gemeente Enschede elkaar ontmoeten. Door samen te werken en krachten te bundelen versterken zij met elkaar de binnenstad en maken die aantrekkelijker maken om te wonen, winkelen, werken en recreëren.

Burgemeester Onno van Veldhuizen was ook te gast in het binnenstadsoverleg. Op zijn initiatief laten de leden van het binnenstadsoverleg op deze foto zien hoe enthousiast ze zijn over de inbreng van de leerlingen. Andere onderwerpen die in het overleg aan de orde kwamen waren onder meer het (meer) betrekken van studenten bij de binnenstad, de Agenda Centrum en de onderlinge samenwerking, de binnenstadsmonitor, de nota vrijetijdseconomie die in voorbereiding is en waarin keuzes gemaakt moeten worden,  Winterwonderland en verkiezing van de beste markt van Nederland.