Leerlingen Prinseschool leveren bijdrage aan toekomstplannen Stationsplein

Leerlingen Prinseschool in de Raadzaal van het Stadhuis
18 december 2019

Eerder dit jaar presenteerden de leerlingen aan raadsleden hoe het stadsdeel centrum groen kan blijven.

De leerlingen vinden het belangrijk dat er genoeg groen in de stad is. Op 11 december 2019 hebben de leerlingen aan de hand van maquettes aan landschapsontwerper Marina Eenschoten en raadslid Henri de Roode verteld wat zij bedacht hebben voor het stationsplein.

Het stationsplein zien ze als groene oase, met ruimte voor het opvangen van water, een waterelement, speelgelegenheid voor kinderen en horeca met donuts.

Leerlingen Prinseschool in de Raadzaal van het Stadhuis