Mijlpaal voor Zuiderspeeltuin

receptie zuiderspeeltuin
23 januari 2019

De zuiderspeeltuin aan de Kuipersdijk bestond in november 2018 90 jaar.

Afgelopen zaterdag was er een gezellige receptie voor alle bewoners en genodigden om dit samen te vieren. Ruim 350 buurtbewoners en andere genodigden bezochten de receptie. De speeltuin is het buurthuis van de wijk geworden en er worden veel verschillende activiteiten 
georganiseerd. De afgelopen jaren trok de speeltuin al ruim 5000 bezoekers bij de kaartavonden, eetsoos, reisclub, repaircafé, gymclub en computerclub. De speeltuin richt zich met deze activiteiten vooral op de senioren. Daarnaast blijft de speeltuin met haar prachtige speeltoestellen natuurlijk altijd open voor de kinderen.De speeltuin kan niet zonder de medewerking van de vele vrijwilligers. Alle vrijwilligers waren aanwezig op de receptie om te helpen alle gasten te ontvangen. 

Op de foto een aantal vrijwilligers van de Zuiderspeeltuin en voorzitter Willem Rosier. 

vrijwilligers Zuiderspeeltuin

Onder de gasten ook de veteranen sociëteit Enschede 2000 die sinds 3 jaar onderdak heef in de Zuiderspeeltuin waar ze elkaar 1 keer per maand ontmoeten. Op de foto van links naar rechts: voorzitter Anton Smits, Bert Grashuis en secretaris Dick van Straaten. 

veteranen