Mystery shopper in de binnenstad

19 oktober 2016

Op maandag 10 oktober was er een succesvolle bijeenkomst in het Intercity Hotel voor ruim 25 ondernemers uit de binnenstad (Van Heekplein en de Klanderij). Het thema van deze bijeenkomst was ‘preventiemaatregelen om winkeldiefstal te voorkomen’.

De aanleiding was de uitvoering van een zogenaamde ‘secret scan’ door het bureau Allerto uit Amersfoort. Een secret scan houdt in dat er een mystery shopper winkels bezoekt met als doel om spullen te stelen. Met een speciale camera in zijn bril heeft de mystery shopper opnames gemaakt om een beeld te geven vanuit het oogpunt van een winkeldief.

Tijdens de bijeenkomst kregen aanwezige ondernemers tips en uitleg hoe zij de kans op winkeldiefstal kunnen verkleinen door een aantal veranderingen in de organisatie. Bijvoorbeeld het ophangen van spiegels, de winkel minder vol zetten, klanten aanspreken of op handen en tassen letten. Daarnaast gaf Allerto inzicht in hoe je het gedrag en de werkwijze van een winkeldief kan herkennen. Een winkeldief komt meestal zenuwachtig over, heeft aandacht voor producten en niet voor personeel, verschuilt zich achter stellingen. Voorkomen van winkeldiefstal kan door goed op deze gedragingen te letten.

Keurmerk Veilig Ondernemen

De secret scan is georganiseerd door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het Van Heekplan en omgeving. In de werkgroep is de ondernemersvereniging Winkelhart vertegenwoordigd, samen met de gemeente, politie, brandweer en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De werkgroep werkt samen met als doel de veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad te verhogen. Uiteindelijk kan het winkelgebied hiermee een Keurmerk krijgen; het Keurmerk Veilig Ondernemen.