Nieuw bestemmingsplan Geftert-Perik-Hogeland Noord 2020

Het Baliplein in Enschede
28 april 2021

Voor de wijken Getfert, Perik, Hogeland Noord en Veldkamp-Getfert-west (tot aan de Haaksbergerstraat) is het bestaande bestemmingsplan niet meer actueel.

In een bestemmingsplan zijn de regels vastgelegd over bijvoorbeeld het gebruik van de grond, wat er op de grond gebouwd mag worden, hoe groot een gebouw mag worden. 

Er hebben de afgelopen jaren veranderingen en ontwikkelingen plaatsgevonden in de wijken. In het nieuwe bestemmingsplan zijn deze wijzigingen meegenomen. Ook hebben we in het nieuwe plan de bestemming van het gebied de Slijpsteen gewijzigd en zijn er een aantal cultuurhistorische panden aangewezen.

Meer informatie

U kunt het plan bekijken door op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer bij plannaam of -nummer NL.IMRO.0153.BP00019-0002 in te typen. Daar vindt u ook alle stukken.

Heeft u vragen over het nieuwe bestemmingsplan of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Roland van der Spek van de gemeente Enschede. Hij is telefonisch en per e-mail te bereiken via telefoonnummer 06-39081825 of r.vanderspek@enschede.nl.