Nieuwe stap in tegengaan overlast binnenstad

26 juli 2018

Met ingang van vrijdag 27 juli 2018 geldt in een deel van de Enschedese binnenstad een drugsgebruiksverbod.

Vanaf dat moment is, in het aangewezen gebied, het gebruik van soft- en harddrugs in de openbare ruimte niet meer toegestaan. De gemeente hoopt daarmee de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

Wilminkplein, Noorderhagen en Boerenkerkhof

Het drugsgebruiksverbod betreft grofweg het gebied in de omgeving van het Wilminkplein, de Noorderhagen en het Boerenkerkhof (zie bijgaande kaartje). De afgelopen jaren werd in dit gebied al een aantal maatregelen getroffen waardoor de overlast aanzienlijk is afgenomen. Met de invoering van een gebruiksverbod streeft de gemeente er naar de drugsgerelateerde overlast verder te verminderen.

Niet alleen het gebruik wordt aangepakt

Met de invoering het gebruiksverbod zijn ook voorbereidende handelingen (zoals bijvoorbeeld het draaien van een joint) effectiever te bestrijden. Politie en pleinbeveiligers hoeven zich niet meer te beperken tot het aanspreken van personen. Zij kunnen vanaf 27 juli ook handhavend optreden omdat drugsgebruik in het gebied, inbreuk maakt op de openbare orde. “We hebben gemerkt dat bezoekers, bewoners en ondernemers in het gebied hinder, overlast en een gevoel van onveiligheid ervaren”, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen. “Eerdere maatregelen hebben de overlast wel verminderd, maar een volgende stap is nodig om het gebied voor iedereen weer aantrekkelijk te maken”.