Nieuwe website wijkraad zuid- oost

logo wijkraad zuid oost Enschede
06 februari 2019

Snel en tijdig op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk

Eind december is de nieuwe website wijkraadzuidoostenschede.nl van de wijkraad gelanceerd ter vervanging van de papieren wijkkrant en de periodieke openbare vergaderingen. Met de website kan de wijkraad u tijdig en snel informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wijk en soms stadsbreed. De komende periode wordt de website verder ontwikkeld. Uiteindelijk moet het een middel worden waarmee de wijkraad samen met u kan werken aan een betere leefomgeving. Wilt u zelf iets plaatsen of heeft u vragen? Stuur dan een mail: secretariaat@wrzoe.nl

Veel leesplezier en laat van u horen! Kijk snel op wijkraadzuidoostenschede.nl