Nieuwe wijkraad Lasonder Zeggelt Boddenkamp

nieuwe bestuursleden
20 februari 2019

De wijkraad Lasonder Zeggelt Boddenkamp heeft een nieuwe wijkraad.

Tijdens een gezellige bijeenkomst in ‘het Paradijs’ op 29 januari, werd de voorzittershamer van de vertrekkende voorzitter, Rolf Egberink, overgedragen aan de nieuwe voorzitter, Johan Koolwaaij.

De vertrekkende leden van de wijkraad zijn verheugd dat er na een oproep zich zoveel enthousiaste kandidaten gemeld hebben dat er een geheel nieuw bestuur samengesteld kon worden. De nieuwe bestuurders zijn: Johan Koolwaaij (voorzitter), Wim Mulder (secretaris), Robin Haandrikman (penningmeester), Mark Boers (algemeen bestuurslid), Lloyd Schellevis (algemeen bestuurslid).

Voorzitter Johan Koolwaaij: ‘Het nieuwe bestuur wil de komende tijd gebruiken om kennis te maken met de verschillende belanghebbenden in deze mooie wijk. Voor 2019 ligt de focus op een veilige wijk,een goed verkeersplan met name voor de bewoners van de wijk, duurzaam wonen en toch financieel haalbaar, en een frisse communicatie met de wijkbewoners via social media.’

Kijk voor meer informatie ook op de website van de wijkraad lasonder-zeggelt-boddenkamp