Per 1 april 2019 drie stadsdeelmanagers in Enschede

28 februari 2019

Gemeente Enschede werkt graag samen met inwoners, ondernemers, partners en instellingen aan leefbare wijken, dorpen en buurten.

In elk van de vijf stadsdelen werkt een team stadsdeelmanagement dat een belangrijke verbindende schakel vormt om deze samenwerking vorm te geven. Zij voeren de regie op de maatschappelijke opgaves in de wijken en dorpen in het stadsdeel. In de gezamenlijk met partners en instellingen opgestelde stadsdeelagenda’s zijn de prioriteiten en de koers voor de komende jaren bepaald.

In de afgelopen twee jaren hebben we in de stadsdelen stevig geïnvesteerd in het versterken van de wijkregie en daarmee tegelijkertijd de keuze gemaakt het aantal stadsdeelmanagers uiteindelijk terug te brengen naar drie. De inzet op wijk- en dorpsniveau is voor onze inwoners namelijk herkenbaarder dan het niveau van het stadsdeel. Onze 13 wijkregisseurs hebben hun kennis en vaardigheden kunnen versterken en werken inmiddels zelfstandig op tactisch niveau in één of meerdere wijken of dorpen. Deze investering heeft ertoe geleid dat onze stadsdeelmanagers zich volledig kunnen richten op strategie en leidinggeven aan de organisatie van stadsdeelmanagement.

Dit betekent dat we met ingang van 1 april eén manager voor het team van stadsdeel Centrum hebben, één manager voor de teams van stadsdelen Noord en Oost en één manager voor de teams van stadsdelen Zuid en West. Timo Keuken wordt Stadsdeelmanager Zuid & West, Inge Stegeman wordt Stadsdeelmanager Noord & Oost en tot slot wordt Hans Koning ter Heege Stadsdeelmanager Centrum. Leon Buiting (wordt clustermanager IT en Voorzieningen) en Nicole Verzijl (wordt procesregisseur Duurzaamheid) gaan beide een nieuwe uitdaging aan binnen de gemeente.