Samen energie besparen

In Horstlanden Veldkamp is er volop animo voor samen energie besparen. De wijkraad omarmde het idee van wijkbewoner Rob Lucas om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.

Een oproep in de wijkkrant leidde tot grote drukte tijdens een informatieavond, waar niet alleen informatie werd gegeven over het collectief aanschaffen van zonnepanelen, maar ook over voordelige energiescans.

Daarnaast zocht de wijkraad de samenwerking met Buurkracht: een initiatief dat buurten ondersteunt om energiebesparende maatregelen te nemen én dat de sociale samenhang bevordert. Via de eigen buurtpagina op www.buurkracht.nl kunnen bewoners elkaar op de hoogte houden.

In Horstlanden Veldkamp gaan twee wijken met Buurkracht aan de slag. De gemeente ondersteunt dit initiatief door te helpen bij subsidieaanvragen voor collectieve projecten en bij het versoepelen van regels.

Meer weten? Neem contact op met Rob Lucas (roblucas@introweb.nl) of Nettie Pikkemaat (paul.pikkemaat@gmail.com).