Sterke daling winkelleegstand

Het gaat goed met de Enschedese binnenstad.

Dat is mede te danken aan het feit dat we samen met onze binnenstadspartners extra inzetten op acquisitie, we meer ruimte bieden waardoor meer functies een plek kunnen vinden in de binnenstad en doordat de binnenstad compacter is gemaakt. Daarnaast doen we veel aan promotie, ook in Duitsland.

Dat werpt zijn vruchten af. Onderzoeksbureau Locatus meet jaarlijks de leegstand in binnensteden. Dat gebeurt altijd in april en toen kwam Enschede uit op 17,9% van het totaal aantal vierkante meters winkelruimte. In een extra meting in augustus was dit gedaald naar 10,2%. Deze sterke daling komt onder meer doordat bekend is gemaakt dat het oude V&D-pand ingevuld wordt door Hudson Bay. Locatus telt leegstand niet mee als duidelijk is dat er een nieuwe invulling is voor een leegstaand pand.

In vergelijking met andere binnensteden scoort Enschede erg goed. Landelijk is het leegstandscijfer 15,8% bij steden van vergelijkbare omvang.

De verwachting is dat de leegstand verder zal dalen. Van sommige panden is de invulling al bekend, bij andere lopen de onderhandelingen nog. Verder zijn er volop bouwactiviteiten in de binnenstad. De ontwikkeling van de leegstand is inzichtelijk gemaakt via een dynamische kaart.

Deze kaart kunt u vinden op www.enschede.nl/feiten-en-cijfers of door te klikken op onderstaande afbeelding.