Tot en met 6 april geen markt in Enschede

Weekmarkt Van Heekplein
19 maart 2020

Met ingang van aanstaande zaterdag 21 maart zijn de warenmarkten op dinsdag en zaterdag in Enschede niet meer toegestaan.

Deze maatregel wordt genomen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het verbod is gebaseerd op de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente en geldt in ieder geval tot en met maandag 6 april 2020.

Om uitvoering te geven aan de maatregelen die de regering donderdag 12 maart 20202 heeft uitgevaardigd, is dinsdag 16 maart 2002 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Twente vastgesteld en daarmee van kracht geworden. In deze noodverordening is opgenomen dat ‘samenkomsten/vermakelijkheden’ waar gelijktijdig meer dan 100 personen kunnen samenkomen verboden worden. In de verordening worden markten ook nadrukkelijk genoemd. Daarmee geldt dit verbod helaas ook voor de drukbezochte dinsdag- en zaterdagmarkten in Enschede.

“We beseffen dat dit een geweldige impact heeft op de samenleving. Niet alleen voor de vele Nederlandse en Duitse bezoekers van de Enschedese markten, maar vooral ook voor de marktondernemers en hun medewerkers,” aldus burgemeester Onno van Veldhuizen. “Toch weegt, zoals iedereen zal begrijpen, de volksgezondheid zwaarder. Het is in ons aller belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Laten we hopen dat we weer snel naar de normale situatie terug kunnen keren, want Enschede en de markten horen bij elkaar.”