Verkeersobservatie Molenstraat

Nieuw kruispunt Oldenzaalsestraat-Molenstraat
29 juni 2021

Gemeente observeert tijdelijke verkeerssituatie Molenstraat met camera’s.

De gemeente is druk bezig met het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden in het kader van het project Molenstraat. Doordat de werkzaamheden nog in volle gang zijn is er in de Molenstraat een tijdelijk verkeerssituatie ontstaan die niet ideaal is voor fietsers. Daarom heeft de gemeente tijdelijk met gele verf een extra fietsstrook aangebracht. De komende week wordt deze tijdelijke situatie met behulp van twee camera’s geobserveerd.

Tijdelijke situatie

Momenteel werkt de gemeente aan de Hengelosestraat tussen de Raifeissenstraat en de Deurningerstraat. Ook het kruispunt Molenstraat-Oldenzaalsestraat moet nog worden heringericht als onderdeel van het project. De uitvoer van de werkzaamheden stemt de gemeente af met de ondernemers van de binnenstad en worden waarschijnlijk begin 2022 uitgevoerd. Tot die tijd is er sprake van een tijdelijke verkeerssituatie.

Er komen bij de gemeente signalen binnen dat de tijdelijke situatie nog niet ideaal is. Omdat deze tijdelijke situatie nog zeker een aantal maanden van kracht is, gaat de gemeente nu een onderzoek doen. Er worden twee camera’s geplaatst om de situatie te observeren. Op basis van dit onderzoek kan de gemeente zien of de huidige tijdelijke maatregelen voldoende zijn of dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Nieuw kruispunt

Op de kruising zullen de verkeerslichten verdwijnen, ook ontstaat er ruimte voor binnenstedelijke ontwikkelingen en is er aandacht voor verduurzaming. Uit onderzoek blijkt dat de doorstroming van de Oldenzaalsestraat en Molenstraat in de uiteindelijke situatie aanzienlijk verbeteren. De nieuwe situatie moet bovendien de verkeersdruk in de Molenstraat doen afnemen, waardoor het prettiger fietsen wordt. Tot de werkzaamheden zijn afgerond doet de gemeente er alles aan de overlast tot een minimum te beperken.