Vernieuwen openbare ruimte Tattersall

22 juli 2020

Het opknappen van de woningen in de wijk Tattersall is klaar en nu gaan we de straten, parkeerplaatsen en perkjes met planten en bomen aanpakken. De gemeente Enschede wil uw wijk aantrekkelijker en veiliger maken. We maken de wijk groener met planten en bomen en er is ook ruimte voor een extra speelplek.

Hoe gaat de wijk er straks uitzien?

Toen het opknappen van de woningen een paar jaar geleden begon, hebben we het ontwerp voor de nieuwe straten, parkeerplaatsen en beplanting al eens aan u laten zien. De opmerkingen die we in die periode uit de wijk kregen en de nieuwe inzichten die we in de tussentijd hebben op gedaan, hebben we verwerkt in een nieuw ontwerp. U ziet hier het ontwerp van de hele wijk. 

Wat is er al gebeurd? 

Voordat De Woonplaats kon starten met het opknappen van de woningen moesten er al een aantal veranderingen in de wijk uitgevoerd worden. Daarom zijn de volgende werkzaamheden al gebeurd: 

•        De stenen muur en hellingbaan ter hoogte van de parkeerplaats Wilhelminastraat zijn vervangen.

•        De parkeerplaats Wilhelminastraat heeft een nieuwe laag asfalt en nieuwe markeringen gekregen. Ook is er een scheiding gekomen met plantbakken tussen openbare, betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor de wijkbewoners met een parkeervergunning.

•        De straat Hoog en Droog is opnieuw aangelegd met meer beplanting en vier extra parkeerplaatsen. 

•        Ondergrondse afvalcontainers zijn geplaatst aan de randen van de wijk.

Wat moet er nog gebeuren?

Nu de woningen klaar zijn, kan de rest van de wijk worden opgeknapt.

Van woonerf naar 30km-gebied

De hele wijk wordt een 30km-gebied. Binnenkort neemt de gemeente hierover een verkeersbesluit. In een 30 km-gebied zijn kruispunten met aanliggende wegen (zoals de Hoge Bothofstraat) gelijkwaardig. Dat betekent dat verkeer van rechts dan voorrang heeft. Dit zorgt er onder andere voor dat op de Hoge Bothofstaat minder snel kan worden gereden. De inrichting van de straten en de al aanwezige verkeersdrempels blijven gelijk, waardoor de snelheid van het verkeer in de wijk niet heel erg zal veranderen.

Snelheidsremmers

De huidige drempels in de wijk leggen we opnieuw aan of verschuiven we naar de kruisingen. De pleintjes worden ook verhoogd aangelegd.

Minder parkeerplaatsen, meer groen

Er is zorgvuldig gekeken naar een goede invulling van de wijk. Daarbij houden we rekening met meer planten en bomen in de wijk en het parkeren. Er is een parkeeronderzoek gedaan waarin alle parkeerplaatsen zijn meegenomen. Ook de parkeerplaatsen onder de appartementen van De Woonplaats. Uit dit onderzoek blijkt dat er op het drukste moment nog veel parkeerplaatsen in de wijk (totaal 98 stuks) niet gebruikt worden. Daarom kiezen we ervoor om 18 van deze parkeerplaatsen te vervangen door ruimte voor extra bomen en planten. Dit maakt uw wijk aantrekkelijker en er blijven genoeg parkeerplaatsen beschikbaar. 

Planten en bomen bij de ingangen van de wijk en pleintjes

Er is niet veel ruimte voor planten en bomen in uw wijk door de smalle straatjes en de vele woningen. Dit zorgt ervoor dat de straat er een beetje kaal uitziet. Doordat er 18 parkeerplaatsen verdwijnen en we de wijk opnieuw inrichten, is er meer ruimte voor bomen en planten. Deze bomen en planten komen vooral bij de ingang van de wijk vanaf de Hoge Bothofstraat, de twee pleintjes met speelplekken en het pleintje aan de Beatrixstraat. Er komen ook extra groenvakken, sommige ook met bomen op plekken waar daar ruimte voor is. Bestaande groenvakken krijgen nieuwe beplanting.

Nieuwe verharding

Alle straten, voetpaden en parkeervakken krijgen nieuwe stenen. De straten en de parkeervakken worden gemaakt van gebakken roodbruine klinkers en de voetpaden van grijze trottoirtegels.

Een parkje met een speelplek

Op het lege terrein tussen de Beatrixstraat en Hoog en Droog wordt een parkje aangelegd. Door dit parkje komt een looproute van de wijk naar de omgeving rondom de watertoren en de Freinetschool. In het parkje komen heesters en een bloemenweide met bomen. Daarnaast is in dit parkje ruimte voor een speelplek. In de wijk zijn meerdere speelplekken voor kinderen in de leeftijd tot ongeveer 8 jaar. Direct naast de wijk, op het terrein van de Performance Factory, zijn er veel speelplekken voor jongeren boven de 14 jaar. Voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar ontbreekt een speelplek in de wijk. Met bewoners en de wijkraad is afgesproken dat we samen met kinderen uit de wijk en direct omwonenden van de speelplek in gesprek gaan over de invulling van de nieuwe speelplek. We nodigen de kinderen uit de wijk hiervoor van harte uit om mee te denken.

Vragen en antwoorden

Vraag:              

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Antwoord:     
Deze zomer kiezen we een aannemer die het werk gaat uitvoeren. We verwachten dat de werkzaamheden kunnen starten in oktober 2020. De werkzaamheden duren ongeveer 6 tot 9 maanden en worden in verschillende fases uitgevoerd. U ontvangt ruim van tevoren van de gemeente een brief met informatie over de start van de werkzaamheden en de gevolgen voor de bereikbaarheid. Uw woning blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar (te voet en met de fiets).
Vraag:          

Welke parkeerplaatsen verdwijnen?

Antwoord:    
Met name rond de pleintjes, speelplaatsen en bij de ingang van de wijk komen parkeerplaatsen te vervallen.

Vraag:             

Waarom worden er bomen gekapt?

Antwoord:      
Sommige bomen zijn niet meer gezond of hebben geen ruimte door de smalle straat en de verharding om verder te groeien. Het is dan beter om een nieuwe boom te planten op een betere groeiplek.

Vraag:             

Wat is het verschil tussen een woonerf en een 30km-gebied?

Antwoord:      
Op een woonerf en ook in een 30km-gebied is wonen en leven in de wijk belangrijker dan het vlot doorrijden van het verkeer. Toch zijn er ook verschillen. In een 30km-gebied gelden de normale verkeersregels zoals die ook op bijvoorbeeld 50 km/u straten gelden, maar dan met een maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur. Op een woonerf mag u alleen stapvoets rijden, maximaal 15 km per uur. Voetgangers mogen op een woonerf van de gehele wegbreedte gebruikmaken, dat mag in een 30km-gebied niet.

Vraag:             
Is de parkeerplaats Wilhelminastraat vanuit de wijk nog bereikbaar?

Antwoord:      
De doorsteek van de parkeerplaats Wilhelminastraat naar de wijk maken we smaller. Alleen voetgangers en fietsers kunnen hier doorheen. Auto’s kunnen het parkeerterrein oprijden via de Wilhelminastraat.

Vraag:             

Verandert er nog iets aan de openbare verlichting?

Antwoord:         
De huidige lantaarnpalen blijven staan. Op een paar plekken zal de lantaarnpaal iets opgeschoven worden, zodat de parkeerplaatsen en de groenvakken goed gemaakt kunnen worden.

Contact

Door de coronamaatregelen kunnen wij u helaas niet uitnodigen voor een informatieavond om gezamenlijk het ontwerp van uw wijk te bespreken. Daarom hebben wij PDFdeze informatiefolder voor u gemaakt en natuurlijk kunt u contact met ons opnemen. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u ook contact opnemen met Marrianne van den Berg, wijkregisseur (tel. 053-4817422).