Voorsorteerstroken Zuiderval definitief opgeheven

23 februari 2017

Op de Zuiderval zijn in 2016 de voorsorteervakken naar de Wooldriksweg en de Cromhoffsbleekweg afgezet, om de oversteekbaarheid van de Zuiderval voor fietsers te verbeteren. In overleg met de klankbordgroep is besloten deze maatregel definitief te gaan maken. De werkzaamheden duren ongeveer een week, de start is op maandag 27 februari.

Deze maatregel komt voort uit het wijkverkeersplan. Dit plan is door de wijk in samenspraak met omliggende wijken en andere belanghebbenden vastgesteld. Het plan omvat meerdere maatregelen waaronder het aanpassen van het kruispunt Boulevard – Molukkenstraat, Molukkenstraat – Singel en diverse aanpassingen aan de rijrichtingen in de wijk. Een ander onderdeel van het plan is de afsluiting in de Getfertweg. Alle omwonenden zijn onlangs benaderd voor een evaluatie van deze maatregel.