Welkom bij de club! Goede opkomst bij Studio Sportaal

man achter laptop die aantekeningen maakt
12 mei 2021

Op woensdag 21 april organiseerde Sportaal in samenwerking met Start2Create een online Studio Sportaal met thema ‘Blijf je Club trouw’.

De deelnemers kregen praktische handvaten en handige tips om op een andere manier naar ledenbehoud en vrijwilligersbeleid te kijken.

Afwisselende webinar

De webinar van Start2Create bestond uit veel afwisseling, veel interactie, besprekingen in kleine groepjes en chatopdrachten. Originele vragen, zoals noem zoveel mogelijk bekende personen, lijken op het eerste gezicht geen raakvlak te hebben met het verenigingsleven. Echter ze zorgden er toch voor dat vragen vanuit de vereniging over ledenbinding originele antwoorden kregen. De aanpak zorgde voor een goede basis creatief denken die de deelnemers voor hun vereniging mee kunnen nemen. 

Andere aanpak

Want het bleek wel tijdens de bijeenkomst dat veel verenigingen al jaren op dezelfde manier het werven en behouden van vrijwilligers en leden aanpakken. Tijdens deze avond kwamen genoeg ideeën aan bod om het eens anders aan te pakken. De workshopleiders Karin en Rick bespraken/pasten 3 tools toe die de deelnemers ook weer kunnen hanteren in hun bestuur/commissie. Welke tool dat is, hangt af van het vraagstuk. Maar met een goede werkvorm is het mogelijk om in 10 - 30 minuten tot een oplossing komen. Zo gingen de deelnemers met de slag met ‘omgekeerde vraag’ en de Rode Kaart. De deelnemende verenigingen waren erg enthousiast. Het idee bestaat om aan het begin van het nieuwe sportseizoen een nieuwe sessie te organiseren.

Meer informatie

De webinar werd aangeboden vanuit het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede en georganiseerd door Sportaal. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mattijs van den Berg via m.vandenberg@sportaal.nl.