Werken aan een groene, droge en mooie binnenstad

impressie oldenzaalsestraat
14 november 2018

De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving zijn een knelpunt bij hevige regenbuien.

Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last krijgt van forse kortstondige regenbuien. Daarom pakt de gemeente de wateroverlast aan. Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 komt een nieuw en innovatief waterbergingsriool en er wordt een groenstrook met wadi’s aangelegd om water beter af te voeren. De werkzaamheden vinden plaats van oktober 2018 tot eind 2019.

Planning

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. In het trottoir tussen het Van Heekplein en de Kalandergang wordt een sleuf gegraven om kabels en leidingen te verleggen om ruimte te maken voor het waterbergingssysteem. Het gaat hier uitsluitend om werkzaamheden in het trottoir aan de zijde van de binnenstad en duren circa twee maanden.

Bereikbaarheid

De openliggende bestrating wordt bedekt met platen, zodat omwonenden en ondernemers hun voordeur kunnen bereiken. De parkeerplaatsen aan deze kant zijn tijdelijk opgeheven, net als de fi etsenstalling achter de Klanderij. De inrit tot de parkeerplaatsen op het dak van de Klanderij blijft wel toegankelijk. De doorgaande weg richting centrum is tot half december afgesloten wegens voorbereidende kabel en leidingwerkzaamheden.

Vervolg werkzaamheden

In januari 2019 starten de werkzaamheden  aan de doorgaande weg. Vanaf dat moment is de Oldenzaalsestraat als doorgaande route niet meer toegankelijk. De weg gaat er in verschillende fases uit om de overlast te beperken. Er wordt altijd gezorgd voor de bereikbaarheid van panden of parkeergarage. De start is aan de kant van de Klanderij en gaat door richting het spoor.

Hoe ziet het er straks uit?

De aanpassingen maken de Oldenzaalsestraat niet alleen droger, maar ook groener en mooier. De wadi’s langs de weg met de aanplant van nieuwe bomen, geven de straat een groene uitstraling. De straat wordt overzichtelijker en krijgt meer eenheid. Dit maakt de aanrijroute naar de binnenstad aantrekkelijker. Hier alvast een impressie.