Werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat in 2018

19 september 2017

In de eerste helft van 2018 wordt gestart met ingrijpende werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar en worden gefaseerd uitgevoerd.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?

In de binnenstad (vooral aan De Heurne en de Oldenzaalsestraat) ondervinden winkels problemen bij intensieve regenbuien. Het relatief grote hoogteverschil in Enschede en de relatief grote hoeveelheid verharding zorgt ervoor dat veel hemelwater uit de oostkant van de stad naar de lagere delen in de binnenstad stroomt. Meerdere malen hebben de straten bij extreme buien onder water gestaan en hebben panden waterschade geleden. Door de huidige klimaatverandering krijgen we in de toekomst vaker forse kortstondige regenbuien. Om deze wateroverlast te verminderen worden maatregelen getroffen in de Oldenzaalsestraat.

Om welk deel van de Oldenzaalsestraat gaat het?

Het gaat om het deel van de Oldenzaalsestraat tussen de spoorlijn nabij de Molenstraat/Oosterstraat en de Boulevard 1945.

De herinrichting van dit deel van de Oldenzaalsestraat biedt tegelijkertijd kansen om de inrichting van de straat te optimaliseren. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid voor autoverkeer, fietsers en voetgangers verbeterd en wordt het aanzien van de straat aantrekkelijker.

Inloopbijeenkomsten

Op dinsdag 26 en woensdag 27 september aanstaande organiseren we twee inloopbijeenkomsten over de herinrichting van de Oldenzaalsestraat. De bijeenkomsten zijn van 17.00 tot 20.00 uur in het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 te Enschede. U bent van harte welkom.