Werkzaamheden in en rondom Oldenzaalsestraat

13 juli 2018

Om plaats te maken onder de Oldenzaalsestraat start Vitens met BAM Infra maandag 16 juli met het verplaatsen en aanpassen van drie hoofdwaterleidingen in de Oldenzaalsestraat.

Via gestuurde boringen worden de leidingen onder de Oldenzaalsestraat geboord waardoor de bereikbaarheid zo min mogelijk in het geding komt. De werkzaamheden zijn voorbereidend op de Groene Linie van gemeente Enschede en de Warmtebaan van Ennatuurlijk.

De problemen van veel wateroverlast in de Enschedese binnenstad zijn de laatste jaren ontstaan door hevige regenbuien die niet opgevangen kunnen worden door het huidige rioolstelsel. Vanwege deze wateroverlastproblemen heeft de gemeente besloten een waterberging en wadi’s aan te leggen in de Oldenzaalsestraat. De drie bestaande transportleidingen van Vitens moeten hiervoor verlegd en aangepast worden door de straten nabij de Oldenzaalsestraat. De leidingen legt BAM Infra via een gestuurde boring aan, dit is een techniek waarbij ze de waterleiding onder de grond doortrekken.

Wat merkt men van de werkzaamheden?

Tijdens de bouwperiode kunnen omwonenden en winkeliers hinder ondervinden door aan- en afvoer van zwaar materieel op de wegen. Ook de opstellingen voor het intrede- en uittredepunt van de boringen zorgen voor een verminderende toegankelijkheid van bedrijven en bewoners. Daarnaast is het mogelijk dat ondernemers en omwonenden te maken krijgen met tijdelijk geen levering van water.

Start werk en vervolg

Vitens start maandag 16 juli met de werkzaamheden en verwacht begin 2019 de werkzaamheden af te ronden. De verwachting is dat medio oktober de werkzaamheden van Vitens zo ver gevorderd zijn dat de gemeente kan starten met de aanleg van de waterberging. Over deze werkzaamheden en planning volgt in september een bijeenkomst voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.