Werkzaamheden Oldenzaalsestraat

kaartje met omleidingen Oldenzaalsestraat
23 januari 2019

De werkzaamheden aan de eerste fase van de Oldenzaalsestraat zijn gestart. 

Het asfalt is er af en eind januari wordt het waterbergingsriool gelegd. Waarom deze werkzaamheden belangrijk zijn? Enschede kent veel wateroverlast rondom de Oldenzaalsestraat en De Heurne. Door de klimaatverandering is de verwachting dat het aantal forse, kortstondige regenbuien alleen maar toeneemt. De gemeente Enschede pakt de wateroverlast aan door een waterberging onder- en bovengronds aan te leggen tussen de spoorlijn en Boulevard 1945. Het bergingsriool met wadi’s kan samen 7 miljoen liter regenwater opvangen, dat zijn 3 olympische zwembaden vol! De aanpassingen maken de Oldenzaalsestraat niet alleen droger, maar ook groener en mooier. De wadi’slangs de weg met de aanplant van nieuwe bomen, geven de straat een groene uitstraling.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er gewerkt in vijf verschillende fases. Hierdoor blijven zijstraten en panden zoveel mogelijk bereikbaar. Inmiddels is de eerste fase gestart. In deze fase wordt gewerkt tussen het Van Heekplein (de dagmarkt) en de Kalandergang en Kortelandstraat.  Als de weersomstandigheden meezitten, is de eerste fase begin april afgerond. Dan start fase twee vanaf Kalandergang en Kortelandstraat tot De Klomp. Over het verloop van de werkzaamheden en de verschillende fases wordt u op de 
hoogte gehouden.

Tijdens de uitvoering blijft de kruising Boulevard 1945 – Mooienhof toegankelijk. Ook de Kortelandstraat blijft grotendeels bereikbaar. Lopend en met de fiets aan de hand is de eerste fase bereikbaar. Het doorgaande gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de singels. Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met borden. Kijk voor meer informatie op de website .