Wijkprogramma Horstlanden Veldkamp gereed

‘Wat de wijkraad wil, is niet belangrijk. Wij luisteren naar wat bewoners willen en maken daar werk van.’ Zo begint voorzitter Lex Pauka van de wijkraad Horstlanden Veldkamp zijn presentatie van het wijkprogramma aan de stadsdeelcommissie Centrum.

De wijkraad sprak met veel wijkbewoners over wat ze belangrijke thema’s vinden en welke ideeën ze hebben om hun wijk mooier, leefbaarder en veiliger te maken. De weken van de wijken hebben veel nuttige informatie opgeleverd. Ook zeer waardevol bleken bijvoorbeeld het wijkspreekuur, dat de wijkraad maandelijks organiseert, en de kijk-op-de-wijk-gesprekken, die bij wijkbewoners thuis worden georganiseerd.

Concrete acties

Het resultaat is een mooi wijkprogramma, waarin heel concreet een aantal acties staan waar de komende periode werk van wordt gemaakt. Zo wordt in overleg met bewoners een ontwerp gemaakt voor de Haaksbergerstraat om de verkeersveiligheid te vergroten, gaan bewoners gezamenlijk zonnepanelen en andere duurzame producten aanschaffen en wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat het Robsonpark blijft bestaan als ontmoetingsplaats voor bewoners.

‘Maar we zijn er nog niet,’ zo geeft Lex aan. ‘Met name de communicatie met wijkbewoners is van groot belang, bijvoorbeeld tijdens de vergaderingen van de wijkraad of via de wijkkrant.’

Speciale editie wijkkrant

Alle wijkbewoners ontvangen binnenkort een speciale editie van de wijkkrant waarin in het kort het wijkprogramma staat.