Wijzigingen toegang stadserf voor ontheffinghouders met een pasje

20 januari 2017

Voor de bewoner of ondernemer die een permanente ontheffing voor de toegang tot de binnenstad heeft en hierbij gebruik maakt van een toegangspas vindt er dit voorjaar een wijziging plaats.

Het doel van het toegangssysteem met ontheffingen is een verkeersluwe binnenstad. Dit bevordert een goed ondernemersklimaat, woongenot en prettiger verblijf in de binnenstad.

Aansturing van de bollards op basis van kentekenherkenning

Het huidige pasjes- en wachtwoordensysteem maakt misbruik en illegale toegang mogelijk. Daarom heeft het college van B&W besloten om de bollards alleen nog maar aan te sturen door middel van kentekenherkenning met een camera en niet meer door de pasjes en wachtwoorden. Overigens heeft het overgrote deel van de bewoners en ondernemers al toegang op kentekenherkenning (zonder pasje).

Stapsgewijze overgang

In 2017 gaan we stapsgewijs over van het pasjes- en wachtwoordensysteem naar volledige kentekenherkenning en digitale aanvraag en verlening. We verwachten hiermee in het voorjaar van 2017 te beginnen. We starten dan met het aanschrijven van pasjeshouders met een permanente ontheffing die op korte termijn worden verlengd. Over hoe dit precies werkt sturen wij te zijner tijd elke ontheffinghouder die het betreft een persoonlijke brief met uitleg. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om zelfstandig digitaal wijzigingen aan te brengen in uw ontheffing.

Verdere verbetering verkeersluwe binnenstad

Voor een verdere verbetering van een verkeersluw Stadserf zijn wij momenteel in gesprek met de vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners in het Stadserf. Ideeën over verbeteringen kunt u via de vertegenwoordigers van de wijkraad of ondernemersvereniging meegeven.