Zuiderhagen wordt verfraaid met Open Air Gallery

19 juli 2016

De kop van de Zuiderhagen, aan de kant van kruispunt De Graaff wordt verfraaid met een open lucht expositie. Aanstaande donderdag is de opening van de eerste expositie: ‘Stadsgezichten’ van stadsfotograaf Cyril Wermers. Het initiatief is genomen door Rein Kroes, directeur van het Vestzaktheater en binnenstadsbewoner. Hij zorgt ook voor de invulling van de exposities.

De komende twee jaar zullen, onder de vlag Open Air Gallery Zuiderhagen minimaal vier exposities worden georganiseerd met blow ups van werken van diverse kunstenaars. De werken zijn zichtbaar in De Zuiderhagen maar ook vanaf kruispunt de Graaff.

Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede, woningcorporatie Domijn en haar partner Exterio Vastgoed. Woningbouwcorporatie Domijn start binnenkort met renovatie- en gevelverbetering van het appartementencomplex aan de Zuiderhagen in Enschede.

Het plan levert een bijdrage aan een bruisende binnenstad en vestigt de aandacht op De Zuiderhagen als belangrijke doorgangstraat.