Nieuws uit Centrum

Bereikbaarheid Irenegarage

In de Van Lochemstraat wordt gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen, de aansluiting van het warmtenet en de aanleg van een nieuw riool.

Fietscoaches Stationsplein

Sinds september kom je ze al tegen! De fietscoaches op het Stationsplein in Enschede.

Project De Kop

Sinds juni werken we aan het project De Kop.