Agenda Centrum

In de Agenda Centrum hebben de gemeente, inwoners en partners de belangrijkste ambities en doelen vastgelegd voor de periode 2015-2018 in het stadsdeel Centrum. Het is dus een gezamenlijk ambitiedocument dat in overleg met inwoners, ondernemers en instellingen is gemaakt.

Samen met wijkraden vertalen we de ambities en doelen van de Agenda Centrum in zes wijkprogramma's voor de komende 4 jaar. De speerpunten van de stadsdeelagenda en de wijkprogramma's vertalen we op hun beurt ieder jaar in jaarafspraken. Daarin staat beschreven wie wat wanneer onderneemt. Zo zetten we gezamenlijk de schouders onder een levendig en vitaal stadsdeel Centrum.

PDFAgenda Centrum.pdf