De Kop Enschede in ontwikkeling

Header van het project De Kop. De afbeelding toont verschillende mensen. Een jongen die de hond uitlaat, een vrouwelijk student met haar telefoon in de hand, een oudere man op de fiets en een hardlopende dame. Op de achtergrond staan bomen en er rijdt een bus voorlangs. Allemaal aspecten uit het project De Kop.

Het gebied De Kop is in ontwikkeling. Vier nieuwe gebouwen steken straks boven Enschede uit. Voordat er met de bouw wordt gestart, werken wij aan de straten en het groen van het gebied De Kop. Deze nieuwe inrichting maakt het gebied groener en aantrekkelijker en zorgt voor een bereikbaar centrum. 

Wilt u de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via dekop@enschede.nl.

Bereikbaarheid

De rotonde is voor al het verkeer volledig afgesloten. Voor de doorgaande route geldt voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers een omleiding. Bekijk de kaart voor omleidingsroutes en bereikbaarheid van parkeergarages. Klik op de kaart voor een vergroting. 

 • De H.J. van Heekgarage inrit West is bereikbaar via een speciaal aangelegde weg over het voormalige Dish-terrein (tussen ten Hag en de ITC-toren). 
 • De Nijverheidstraat, Ripperdastraat, Haaksbergerstaat en Boulevard 1945 zijn bij de rotonde afgesloten.
 • Verkeer kan niet meer langs de Van Heek West garage naar het MST, de ITC-toren of ten Hag, maar moet via de Koningstraat.
 • De M.H. Tromplaan is in beide richtingen toegankelijk, zodat u de Nijverheidstraat en de binnenstad kunt bereiken.
 • De werkzaamheden aan de Ripperdastraat zijn uitgebreid tot het kruispunt M.H. Tromplaan. De Bisschopstraat is bereikbaar via de Kortenaerstraat. 

Klik op de kaart voor een vergroting. 

Bereikbaarheid MST 

Het MST blijft tijdens de werkzaamheden aan De Kop altijd bereikbaar. De rotonde is richting de Nijverheidstraat en Ripperdastraat afgesloten voor verkeer. Volg de singels en rijd via de Haaksbergerstraat of Kuipersdijk naar het MST en de parkeergarages. De parkeergarages H.J. van Heek inrit West, Zuid en Oost zijn bereikbaar. Bekijk de plattegrond met routes van het MST op www.mst.nl/bereikbaarheid

Komt u iemand ophalen of wegbrengen?

De hoofdingang kunt u bereiken via de Haaksbergerstraat. De rotonde is afgesloten, voor de rotonde slaat u vanaf de Haaksbergerstraat rechtsaf de Koningstraat op. Terug gaat u via de Beltstraat. 

Naar de spoedpost

De ingang van de spoedpost bevindt zich aan Beltstraat 70. Parkeer de auto op de parkeerplaats van de spoedpost (Burgemeester Edo Bergsmalaan). Deze parkeerplaats is maar 50 meter verwijderd van de spoedpost. U kunt het beste rijden via de Varviksingel en Kuipersdijk. De spoedpost staat aangegeven op de borden.

Vanaf de Hengelosestraat

Sla vanaf de Hengelosestraat rechtsaf naar de Tubantiasingel. Ga daarna rechts de Parkweg op en vervolg de weg over de Volksparksingel, Pathmossingel, Getfertsingel en Varviksingel. Sla linksaf de Kuipersdijk op en parkeer de auto in parkeergarage H.J. van Heek inrit Zuid. Of rijd via de Haaksbergerstraat en Koningstraat om iemand op te halen of weg te brengen.

Vanaf de Deurningerstraat

Sla vanaf de Deurningerstraat linksaf de Lasondersingel op. Vervolg de weg via de Laarressingel en Oliemolensingel. Sla rechtsaf vanaf de Oliemolensingel de Boulevard 1945 op en parkeer uw auto in de parkeergarage H.J. van Heek inrit Oost, verdieping -2. 

Vanaf de Oldenzaalsestraat

Sla vanaf de Oldenzaalsestraat linksaf naar de Laaressingel. Vervolg uw weg over de Oliemolensingel, sla rechtsaf de Boulevard 1945 op en parkeer uw auto in de parkeergarage H.J. van Heek inrit Oost, verdieping -2. Of rijd via de Hogelandsingel en Varviksingel naar de Haaksbergerstraat en Koningstraat om iemand op te halen of weg te brengen.

Vanaf de A35 / Haaksbergen

De Haaksbergerstraat kunt u gewoon volgen. De parkeergarage H.J. van Heek inrit West is bereikbaar. De hoofdroute naar het MST is via de Kuipersdijk. Deze kunt u bereiken door vanaf de Haaksbergerstraat of Zuiderval rechtsaf te slaan de singel op. Op de Varviksingel gaat u linksaf de Kuipersdijk op en parkeert u de auto in de parkeergarage H.J. van Heek inrit Zuid.

Planning

Volgens planning werken we van juni 2019 tot juni 2020 aan de herinrichting van een deel van de Ripperdastraat, Haaksbergerstraat en Nijverheidstraat en vervangen we de rotonde Haaksbergerstraat-Ripperdastraat door een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast worden kabels en leidingen vernieuwd en verlegd in voornamelijk de trottoirs langs de Pijpenstraat, Beltstraat, Nijverheidstraat, Koningstraat, Haaksbergerstraat en naast de te verleggen inrit van de H.J. van Heekgarage. Na deze werkzaamheden starten de werkzaamheden aan de inrit H.J. van Heek West en volgt ook de herinrichting van de andere straten.

Update werkzaamheden 

Volg de werkzaamheden op de voet!

De komende jaren verandert er veel. Hier de veranderingen op een rijtje: 

 • Een nieuwe inrichting voor de Haaksbergersraat, Ripperdastraat, De Ruyterlaan, Nijverheidstraat, Piet Heinstraat en de Beltstraat;
 • Verleggen van de inrit H.J. van Heekgarage West;
 • Vervanging van de twee rotondes op de Haaksbergerstraat door kruispunten met verkeerslichten;
 • Versterken van de Stadscampus door deze met een plein te verbinden;
 • Extra waterberging in de Haaksbergerstraat;
 • Verbeteren van de inrit Q-park Zuidmolen;
 • Een goede verbinding van De Kop met de binnenstad en de Stadscampus.

Momenteel wordt er gewerkt aan de Ripperdastraat tot het kruispunt met de M.H. Tromplaan. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het voorjaar zijn afgerond. De eerste laag asfalt ligt erop en de bestratingswerkzaamheden zijn volop aan de gang. Vanaf 6 januari worden gasleidingen gelegd en gelast in de Emmastraat, daarna begint de herinrichting van deze straat. Dit is rond maart 2020 gereed. Ook in de Nijverheidstraat worden gasleidingen gelegd. Verder is de rotonde er uitgehaald en wordt deze omgebouwd naar een kruising. 

Bussen rijden aangepaste route

De busbaan langs de ING is afgesloten. Bussen rijden vanaf Holland Casino via de Beltstraat door naar de verlengde Beltstraat en vervolgen hun route richting het station. Vanaf het station rijdt de bus via de Nijverheidstraat de Zuidmolenstraat in. 

Ontwerp openbare ruimte De Kop

In overleg met eigenaren, omwonenden, belangenvertegenwoordigers en veiligheidsdiensten is het ontwerp voor de openbare ruimte opgesteld. Dit ontwerp schetst de omliggende openbare ruimte van de ontwikkellocaties en de herinrichting van de omliggende straten. Bekijk de ontwerpen hieronder en het ontwikkelingsplan voor het hele gebied.

Haaksbergerstraat
De Haaksbergerstraat is een belangrijke aanrijroute voor het centrum. Wij werken aan een bereikbare binnenstad. De busbaan gaat naar het midden van de weg en er komen bomen. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk straatbeeld. Daarnaast kampt de Haaksbergerstraat bij hevige regenval met wateroverlast. De herinrichting van de straat zorgt voor ruimte voor meer groen en de aanleg van een waterberging. Deze maatregelen maken de straat dus droger, maar ook aantrekkelijker. Bekijk het ontwerp Haaksbergerstraat

Ripperdastraat / De Ruyterlaan
De Stadscampus is een gebied waarin vooral voetgangers en fietsers elkaar ontmoeten. De aanleg van een shared space verbindt de bestaande pleinen van de Stadscampus met elkaar. De Ripperdastraat blijft toegankelijk voor auto’s. Met de aanpassingen creëren we een groen en vriendelijk gebied waarbij aandacht is voor een goede verkeersdoorstroming en veilige oversteek voor voetgangers en fietsers. Bekijk het ontwerp Ripperdastraat

Nijverheidstraat / Piet Heinstraat/ Beltstraat
We investeren in de verbinding tussen het station en de binnenstad. De verbinding over de Nijverheidstraat / Piet Heinstraat is belangrijk voor bezoekers en inwoners van de stad en wordt straks belangrijker met de ontwikkeling van het gebied De Kop. De busroute verbetert en met de herinrichting krijgen de straten royale stoepen met bomen waardoor er een laan ontstaat. Ook worden de bestaande entrees naar de binnenstad versterkt. Bekijk het ontwerp Nijverheidstraat

Rotondes Haaksbergerstraat
Het kruispunt Ripperdastraat – Haaksbergerstraat en kruispunt Haaksbergerstraat – Zuiderval gaan veranderen. Voor de rotondes komen kruispunten met verkeerslichten in de plaats. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke verkeerssituatie en kunnen verkeersstromen beter worden gestuurd. We werken met deze aanpassing aan een bereikbare binnenstad. Door deze aanpassing kan de bus op de Haaksbergerstraat blijven rijden en hoeft zij niet meer door de Koningsstraat.

Inrit Van Heekgarage West
De inrit van de Van Heekgarage West wordt verlengd en de entree komt dichter bij de kruising met de Haaksbergerstraat te liggen. Auto’s gaan hierdoor eerder onder de grond om via een ondergrondse verbinding naar de garage te rijden. Een ondergrondse rotonde verbindt de Van Heekgarage met de parkeergarage die LIFE gaat ontwikkelen onder het voormalige SLO-pand. Bovengronds ontstaat een vriendelijk gebied voor fietsers en voetgangers. Zo creëren we een groene en aantrekkelijke entree voor de binnenstad.

Inrit Zuidmolengarage
De inrit van de Zuidmolengarage verbetert door de huidige opgang met brug over de beltstraat af te breken en de toegang naar de parkeergarage inpandig te maken. De parkeergarage is straks vanaf de Beltstraat bereikbaar.

Ontwerp ontwikkellocaties De Kop

De werkzaamheden in de openbare ruimte gaan vooraf aan de bouw van vier ontwikkellocaties. Deze locaties hebben verschillende bouwhoogtes met ruimte voor ruim 500 appartementen, kantoren, horeca of andere commerciële invulling. De inrichting tussen de locaties is groen en autoluw. Zo ontstaat er een levendig, verbindend en aantrekkelijk gebied om in te verblijven. De nieuwe stadswijk is naar verwachting in 2025 klaar. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de bouw van de eerste ontwikkellocatie op de plek van het voormalige Dish-hotel start.

Bent u benieuwd naar het ontwikkelingsplan voor locaties van De Kop? Bekijk hier het ontwikkelingsplan. Of bekijk de samenvatting via de presentatie van Jacky Scherens

Niet gevonden wat u zocht?

Bekijk dan eens: