Het Janninkkwartier

Duurzame, toekomstbestendige en levendige stadswijk

Het Janninkkwartier ontwikkelen we tot een groen stedelijk woongebied. Ons doel is een mix van bewoners een plek te bieden  op loop- en fietsafstand van de levendige binnenstad.

Wonen aan een hoogwaardige openbare ruimte

In het Janninkkwartier is de openbare ruimte het domein van de voetganger en fietser, de auto is hier slechts te gast. De openbare ruimte wordt gevormd door zeven woongebieden. De woningen in deze gebieden vormen tesamen relatief smalle woonstraten, met elkaar verbonden door grotere publieke ruimtes in de vorm van pleinen, tuinen of parken. Langs de Zuiderval vormen de woningen een stedelijke wand met een maximale bebouwingshoogte van 15 meter en een minimale vrije begane grondhoogte van 3,5 meter. Zo ontstaat hier een entree van de binnenstad met stedelijke allure. Voor de overige bebouwing in het Janninkkwartier geldt een maximale bouwhoogte van 12 meter.

Referentiebeelden die weergeven hoe het Janninkkwartier er  uit zou kunnen gaan zien.

Op de afbeeldingen ziet u hoe het Janninkkwartier er uit zou kunnen gaan zien (referentiebeelden)

Robuuste groen- en waterstructuur

De grote openbare ruimtes bieden volop ruimte aan groen en water, zodat aangesloten kan worden op bestaande omliggende structuren. Langs de Cromhofbleekweg wordt ruimte gereserveerd voor een groenblauwe ader die de Utrechtlaan verbindt met de Haaksbergerstraat. Deze structuur bestaat uit een robuuste groene zone waarin een langzaam verkeersroute en waterstructuur worden opgenomen, welke het Cromhoffpark verbindt met het Janninkkwartier en de bestaande en toekomstige woongebieden langs de Zuiderval.

Autoluwe stadswijk

Bewoners parkeren hun auto altijd binnen de woongebieden, op eigen terrein of in een collectieve voorziening. Dit betekent dat in het Janninkkwartier de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnt. Bezoekers parkeren aan de rand van de wijk. Zodoende ontstaat veel ruimte om een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte in te richten, waar ontmoeten, verblijven, groen en water centrale thema’s zijn.

Ruimte voor verschillende woonvormen

In de creërende en inspirerende stadswijk het Janninkkwartier is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan stadswoningen, om zo flexibiliteit en keuzevrijheid te bieden en een levendige, afwisselende wijk te realiseren. In het Janninkkwartier staan compactstedelijke, grondgebonden woningen met de voordeur aan de straat. Woningtypologieën die goed binnen het Janninkkwartier passen zijn: compact vrijstaand, tweekapper, aaneengesloten stadswoning met tuin, zonder tuin of aan een gemeenschappelijke tuin. Er is ruimte voor maximaal 15 ruime appartementen in de stadswijk. Daarnaast zal er binnen het Janninkkwartier nadrukkelijk ruimte worden geboden aan vernieuwende en experimentele woonvormen.