Samen werken aan de Stadsweide

Stadsweide omvat grofweg de zuidwestflank rondom het centrum van Enschede. Onder de werknaam "Stadsweide voor Kennis, Technologie en Zorg" wordt in samenwerking met bovenstaande instellingen gewerkt aan de invulling van de verschillende planonderdelen.

Intensivering van de samenwerking tussen de instellingen voor zorg, kennis en technologie in de Stadsweide is een uitgangspunt voor de ontwikkeling. Deze expertise is al ruimschoots aanwezig bij de instituten die nu al in de Stadsweide zitten zoals het MST-ziekenhuis, Saxion, ROC van Twente en de bibliotheek. Maar ook organisaties buiten de Stadsweide zoals UT, het Roessingh en Menzis dragen daar hun steentje aan bij. 

Projecten

De projecten in de Stadsweide dragen bij aan de versterking van het centrum van Enschede en de onderlinge samenwerking tussen alle partijen. De versterking van het centrum wordt onder meer gezocht in het verbinden van belangrijke functies in de schil van het centrum met de binnenstad. Het gaat hierbij onder meer om een betere verbinding tussen het MST en de binnenstad en om de verbinding tussen de Stadscampus (Saxion/ROC) met de binnenstad. Dit is gerealiseerd bijvoorbeeld door de herinrichting van de openbare ruimte van het Koningsplein waarbij een directe looproute is gemaakt tussen het nieuwe MST en het Koningsplein. Daarnaast is de Stadscampus uitgebreid rondom de hoofdlocatie en rond het Epi Drost-gebouw aan de Van Galenstraat. Saxion heeft mede met het oog op deze groei de locatie Natuurmuseum en Vredehof aangekocht. Met de herontwikkeling van deze beide locaties is invulling gegeven aan de gezamenlijke wens om de Stadscampus (met daarin ook ROC Twente) meer richting de binnenstad te ontwikkelen zodat een betere verbinding en integratie ontstaat. In totaal is 8.000 m2 toegevoegd. Ook hier is de openbare ruimte heringericht.

Project Stadsweide is opgebouwd uit een aantal grotere projecten. Enkele projecten zijn al gerealiseerd zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw MST-ziekenhuis, de uitbreiding van de Stadscampus en de herinrichting van de openbare ruimte. Lopende projecten zijn de Kop Boulevard en Herontwikkeling Ariënsplein.