Ontwikkeling Kop Boulevard

Het is logisch om de positieve en beeldbepalende ontwikkelingen rondom MST en het Koningsplein “met de klok mee” een vervolg te geven in de richting van de stationsomgeving. De eerste fase omvat de locatie van het voormalige Dish-hotel. Het voormalige hotel is ondertussen gesloopt.

Een tweede fase is de ontwikkeling van de “Kop Boulevard”, het gebied tussen Haaksbergerstraat, Nijverheidsstraat en Beltstraat. Voor dit gebied wordt gedacht aan het realiseren van een mix van grootstedelijk grondgebonden en gestapeld wonen met een hoog duurzaamheidgehalte in combinatie met andere centrumvoorzieningen.

Ontwerp Kop Boulevard

In overleg met eigenaren, omwonenden, belangenvertegenwoordigers en veiligheidsdiensten is het ontwerp voor het openbaar gebied opgesteld. Dit ontwerp schetst de direct omliggende openbare ruimte en de herinrichting van de omliggende wegen Ripperdastraat/De Ruyterlaan, Nijverheidsstraat, Piet Heinstraat en Haaksbergerstraat. Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden over het definitief ontwerp en de planning van de werkzaamheden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden na de zomervakantie. Bekijk de ontwerpen hieronder.

Ontwerp Haaksbergerstraat

Ontwerp Ripperdastraat

Ontwerp Nijverheidstraat

Informatieavond 16 mei 2018 ontwerp Openbare Ruimte Kop Boulevard

Woensdag 16 mei 2018 was er een informatiebijeenkomst over het openbaar gebied Kop Boulevard.

Tijdens de bijeenkomst is het voorlopig ontwerp gepresenteerd van de straten in het projectgebied.

Hier kunt u de informatie vinden die is gepresenteerd.

Inloopbijeenkomst maandag 23 april 2018

Op maandag 23 april was een druk bezochte inloopbijeenkomst in het Stadskantoor over het ontwikkelingsplan voor de Kop Boulevard.

Tijdens de bijeenkomst hield Jacky Scherens van projectontwikkelaar LIFE een presentatie over de plannen.

Documenten van 23 april:

Bekijk hier het ontwikkelingsplan.

Bekijk ook de presentatie van Jacky Scherens.