Spoorzone

De Spoorzone ligt tussen Roombeek en de binnenstad. Het gebied is zo'n 70 hectare. Binnen de Spoorzone komt ongeveer 45 hectare in aanmerking voor herontwikkeling. Momenteel kent de Spoorzone vele gezichten: van oude, soms verlaten fabriekslocaties tot gegoede jaren ’30 woonmilieus, van meubelboulevard tot OV-knooppunt.
In de Spoorzone wordt een vijftal deelgebieden onderscheiden: Stationsomgeving, Middengebied, Boddenkamp, Schuttersveld, Performance Factory.